BYRUM
Flygfoto från 1930- eller 1940-talet och visar att skogen är mer gles. Denna bild har varit ett riktmärke för Länsstyrelsen i restaureringen.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant