Störlinge tullkvarn högtidligt återinvigd

Störlinge Artikeln publicerades
Anders Marell berättade målande om den nyligen restaurerade kvarnen i Störlinge, liksom om annan kvarnverksamhet på orten.
Foto:Karin Olin Sandahl
Anders Marell berättade målande om den nyligen restaurerade kvarnen i Störlinge, liksom om annan kvarnverksamhet på orten.

Tullkvarnen i Störlinge återinvigdes i förra veckan med tal, musik och förtäring vid kvarnen. Anders Marell berättade om gångna tiders kvarnbruk.

I ett antal år har en av de två stora kvarnana i södra Störlinge varit i behov av reparation. Vingarna hade blåsts bort i en storm och gångåsen var slut. Nu har Ölands Kvarnförening med sin ordförande Kennerth Gustafsson i spetsen utfört det nödvändiga reparationsarbetet. Närmare 150 000 kronor har det hela gått på.

Gärdslösa hembygdsförening äger och underhåller hela 13 kvarnar i socknen. Ordförande Bo Eriksson hälsade ett femtiotal närvarande och tackade länsstyrelsen och kvarnföreningen för all hjälp så att kvarnen kunde restaureras.

Anders Marell berättade om kvarnens historia med stöd av Åke Johansson, som för 30 år sedan gjort en inventering av socknens kvarnar:

– Båda de sydliga kvarnarna i Störlinge var skattepliktiga tullkvarnar, alltså det maldes mot avgift åt andra än ägaren, till skillnad från vid de så kallade husbehovskvarnarna. De var därför också större.

– Den aktuella kvarnen skänktes till hembygdsföreningen 1958 av familjen Persson i Störlinge. Anfadern August Persson, som flyttade till Störlinge från Ytterby och Löt på 1890-talet, var den första ägaren. I kvarnen finns årtalet 1893 inristat. En omfattande renovering gjordes på 1960-talet till en kostnad av 1 100 kronor.

Anders Marell visade också ett fotografi från landborgen taget på 1920-talet, som påvisade att det då fanns andra kvarnar på platsen och att marken var helt kalbetad.

Ordföranden för Ölands kvarnförening Kennerth Gustafsson berättade om det ganska besvärliga arbetet att sätta kvarnen i stånd igen. Det hängde på centimetrarna att få den nya gångåsen på plats.