Trossen i Sandvik får 500 000 kronor ur Landsbygdsprogrammet

Sandvik Artikeln publicerades
Yvonne Lind kan glädja sig åt att Trossen får 507 000 kronor ur Landsbygdsprogrammet.
Foto: Carin Svensson
Yvonne Lind kan glädja sig åt att Trossen får 507 000 kronor ur Landsbygdsprogrammet.

Strax innan midsommar öppnade Trossen i Sandvik i nya lokaler. Nu tilldelas satsningen 507 000 kronor ur Landsbygdsprogrammet.

Tolv ansökningar i Landsbygdsprogrammet beviljades vid senaste beslutstillfället i juni. Drygt 4,2 miljoner kronor går till olika insatser för att utveckla landsbygden i Kalmar län. Förutom Trossen i Sandvik får Skurö Gårdsmejeri & Butik i Figeholm pengar för sina investeringar. 400 000 kronor går till våtmarksprojekt i Kåtorp på mellersta Öland och 56 000 kronor går till Mattssons café i Degerhamn.

Länsstyrelsen har under 2018 beslutat om fördelning av cirka 23,6 miljoner kronor i stöd fördelade på 66 ansökningar till företag, projekt och miljöinvesteringar för åtgärder inom Landsbygdsprogrammet.

Företagsstöden går bland annat till investeringar för ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar och andra verksamheter på landsbygden. Projektstöden går bland annat till åtgärder för butiker, hembygdsgårdar och friluftsliv på landsbygden. Stöden till miljöinvesteringar går till bland annat våtmarker, stängsel mot rovdjur och engångsröjningar.