Tar time-out efter kritiken

Mörbylånga kommun ,
Gunilla Karlsson tar nu time-out.
Gunilla Karlsson tar nu time-out.

Under den utredning som pågår väljer socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson (C) att ta timeout.

Mörbylånga kommun går nu i ett pressmeddelande undertecknat Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordföranden, samt Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande, ut med att Gunilla Karlsson tar time out. Kommunen kommer anlita en extern part för att utreda en avvikelse inom Socialnämnden.

Ölandsbladet var först att skriva om ärendet, i lördagens tidning. Gunilla Karlssons svar till socialjouren i Linköping skall ha lett till en orosanmälan gällande en flicka i en familj hemmahörande i Mörbylånga kommun. Därefter har oppositionen krävt time out eller avgång. Det blir alltså nu det förstnämnda.

Vid nästa sammanträde, den 9 oktober, kommer Socialnämnden, enligt kommunens reglementen, att utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Denne kommer att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter under tiden som timeouten varar.

Fram till nämndens nästa möte fullgör vice ordförande Eva Folkesdotter Paradis (M), ordförandens uppgifter.