Sydölänningar i stormöte om kommunsammanslagning: ”Vi finns inte”

Södra Möckleby Artikeln publicerades

 

Stefan Carlsson hade en utförlig föredragning i Degerhamns Folkets Hus och redogjorde för sitt arbete med frågeställningen Öland – en kommun?
Foto: Maria Wiell
Stefan Carlsson hade en utförlig föredragning i Degerhamns Folkets Hus och redogjorde för sitt arbete med frågeställningen Öland – en kommun?

Delaktighet. Kommunikation. Information och Förankring. Med de orden inledde Stefan Carlsson kvällens samtal om en eventuell kommunsammanslagning. Han återkom vid flera tillfällen hur viktigt det är att han får synpunkter från alla håll. ”Jag kommer att lyssna på alla!”

– Självklart spelar känslorna in när det är tal om stora förändringar. Det skall man ha respekt för, både när det handlar om placering av olika centrala organ och hur man så långt som möjligt kan få de olika delarna av en kommun att känna samhörighet, säger Stefan Carlsson.

Han redogjorde för sitt uppdrag som han har fått från Ölands båda kommuner. Tre framtidsscenarior är möjliga: att fortsätta som idag, att öka samverkan mellan kommunerna eller att bilda en gemensam kommun. Han betonade särskilt att en eventuell kommunsammanslagning handlar om Mörbylånga och Borgholm. ”Kalmar finns inte med i det här uppdraget.”

– Jag kommer under den närmaste månaden att träffa många människor för att informera om vad som är bakgrunden till mitt arbete. Människor i alla åldrar och från olika sammanhang, det är viktigt för mig att få synpunkter som jag sedan kan väga samman i ett förslag till kommunerna.

Självklart spelar känslorna in när det är tal om stora förändringar, det skall man ha respekt för.

Under kvällens gång återkom många av åhörarna till känslan av att ”inte finnas”. Att man från kommunens sida lätt glömmer bort södra Öland.

– Det känns inte bra om vi skulle hamna ännu längre från dem som styr över kommun, om vi skulle bli ännu mer utanför än vad vi är nu, hördes en röst.

Med all önskvärd tydlighet hördes en besvikelse från många deltagare under kvällen, en uppgivenhet över att – som det uttrycktes – södra Öland får stå tillbaka i så många sammanhang. ”Vi finns inte.”

Efter att ha redogjort för en rad utmaningar som Öland står inför de kommande åren menade Stefan Carlsson att en genomgripande förändring av något slag kan vara ett sätt att hantera utmaningarna.

– Vi skall behålla det genuina Öland, vi ska öka intresset för Öland som turistmål, hela Öland måste ha en bra samhällsservice, vi skall se till att ungdomar bor kvar eller kommer tillbaka till sin ö. Och vi skall se till att Ölands 11 000 fritidshus är bebodda av öländska skattebetalare!

De närvarande uppmanades att höra av sig med synpunkter av alla del slag före juni månads utgång. Därefter kommer Stefan Carlsson att sammanställa synpunkterna och ge kommunerna ett förslag till fortsatt hantering.

– Ta del av information, samtala med varandra och hör av er. Jag kommer att lyssna på alla!

Efter många möten och många synpunkter kommer Stefan Carlsson att ställa samman ett förslag till de båda kommunerna om hur man kan gå vidare. ”Min mardröm är sedan om kommunerna fattar två olika beslut.”
Foto: Privat
Efter många möten och många synpunkter kommer Stefan Carlsson att ställa samman ett förslag till de båda kommunerna om hur man kan gå vidare. ”Min mardröm är sedan om kommunerna fattar två olika beslut.”