Ställplats i Grönhögen överklagad till Svea Hovrätt

Grönhögen Artikeln publicerades

Snart två år har gått sedan Grönhögens Utvecklingsbolag AB ansökte om tidsbegränsat bygglov för en ställplats i Grönhögen. Kampen fortsätter – nu går ärendet vidare till Svea Hovrätt.

Den 11 december kom domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen avslog grannarnas överklagande och upphävde tidigare inhibition. Domen gick att överklaga inom tre veckor och sista dagen på den perioden kom en begäran om överprövning hos högsta instans in till domstolen.

– Vi anser att domen är fel och inte motiverad, skriver paret i sin skrivelse till mark- och miljödomstolen som sänder överklagandet vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

I överklagandet och i begäran om överprövning betonas att man inte anser att Grönhögens Utvecklingsbolag AB har kunnat redogöra för att det finns en konkret plan för hur behovet av ställplats skall ordnas, sedan det tidsbegränsade bygglovet går ut efter fem år.

Vi vill också tillägga att det avtal, som ligger till grund för Mark- och miljödomstolens bedömning, inte längre är giltigt.

Mark- och miljödomstolen hänvisar till ett avtal mellan Grönhögens Camping och Utvecklingsbolaget, att de senare skall överta Grönhögens Camping. Domstolen menar därför att det finns en långsiktig plan inför avvecklingen av ställplatsen på Ventlinge 42:5. Men grannarna som har överklagat skriver att det endast finns ett tidsbegränsat bygglov även för Grönhögens Camping och att det därför inte kan anses tillräckligt med ett sådant avtal som grund för en långsiktig plan.

– Vi vill också tillägga att det avtal, som ligger till grund för Mark- och miljödomstolens bedömning att det är styrkt att det finns en konkret plan, inte längre är giltigt, skriver grannarna.

Orsaken till detta sägs vara att ägaren av Grönhögens Camping avled i början av december.

I samband med domstolens beslut den 11 december Bengt Petersson från Grönhögens Utvecklingsbolag AB att ”även den här domen går ju att överklaga och det skulle inte förvåna mig om det blir så.”

Vid Svea Hovrätt har överklagan i skrivande stund ännu inte blivit registrerad vilket gör att man inte har möjlighet att uttala sig om när besked om eventuell överprövning kan ges.

– Vi försöker få ärenden handlagda inom två månader från registreringsdag, men den senaste tiden har vi fått en så stor mängd ärenden att förseningar har uppstått.