Sparkrav gjorde att majoriteten röstade ner köp av Haga Park

Öland Artikeln publicerades
På grund av kommunens besparingskrav röstade den nya majoriteten (C, S och V) ned de två köpekontrakten för Fröbygårda 1:1, Haga Park samt del av fastigheten Björnhovda 2:135 i Färjestaden.
Foto: Malin Edeborg
På grund av kommunens besparingskrav röstade den nya majoriteten (C, S och V) ned de två köpekontrakten för Fröbygårda 1:1, Haga Park samt del av fastigheten Björnhovda 2:135 i Färjestaden.

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde fanns två villkorade köpekontrakt som hängde ihop. Det ena kontraktet: Att kommunen köper tillbaka Haga Park för en summa på 1,8 miljoner mer än kommunen sålde stranden för 2007. Det andra kontraktet: Att sälja tomtmark i Färjestaden för att ha råd med bland annat skötseln på Haga Park.

Färjestaden, Haga Park

Sedan ett tiotal år har stranden vid Haga Park sjangserat, Ölandsbladet skrev om hur bland annat toaletterna var stängda och det slutade med att kommunen denna sommaren fick gå in och ta hand om skötseln för en fungerande badplats.

– De som köpte det hade en tanke om att kunna exploatera och utveckla verksamheten med bland annat ställplatser och campingplatser. Länsstyrelsen sa nej, dels på grund av strandskydd, dela av biotopskydd. Då faller tanken om en verksamhet, säger Henrik Yngvesson (M), avgående ordförande för kommunstyrelsen som var besviken över att köpekontraktet röstades ner.

– Haga Park har tidigare varit en jättefin badplats. Jag får mejl varje sommar där man klagar på att stranden inte tas om hand, säger Yngvesson som menar att stranden nu kan komma att lämnas utan skötsel och att det i förlängningen kan slå mot näringslivet och den kommunala ekonomin.

– Under vårt majoritetsstyre har dialog förts med ägaren om ett återköp vid flera tillfällen. Nu har äntligen förhandlingarna burit frukt med resultatet att Haga Park kan köpas tillbaka till samma kostnad som ägaren har haft för stranden, samtidigt som ägaren förvärvar ett större stycke kommunal mark längs Åkervägen i Färjestaden, säger Henrik Yngvesson.

Nu vill ägarna till Haga Park att kommunen köper tillbaka stranden för två miljoner kronor. För att kommunen skulle ha råd med köpet av Haga Park fanns ytterligare ett kontrakt som berörde en 15 000 kvadratmeter stor tomtmark i Björnhovda, väster om Åkervägen i Färjestaden. Där köparen avser bebygga fastigheten med par-/rad-/kedjehus alternativt lägenhetshus. I köpeskillingen på 4 250 000 skulle en del av pengarna vara öronmärkta för bland annat strandskötseln av Haga park. Den betänkte köparen till Åkervägen är densamma som vill sälja Haga Park.

Den nya majoriteten C, S och V yrkade under tisdagen på avslag och efter votering röstades köpekontrakten för både Haga Park samt marken vid Åkervägen i Färjestaden ner med följande motiveringar: ”att kommunen i sitt ekonomiska läge med besparingar över så gott som alla verksamheter inte har något utrymme att köpa in ytterligare en badplats till ett pris som överstiger marknadsvärdet och därefter ställa i ordning och sköta driften såsom en badplats bör fungera”.

– Nya majoritetens hållning är att kommunen följer de nyligen tagna riktlinjer och policy för inköp, försäljning och värdering av mark och inte ingår avtal och villkorar två ärenden att hänga ihop såsom här var fallet, skriver Anna-Kajsa Arnesson (C) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ägare till Haga Park de senaste elva åren

2007: Sålde Mörbylånga kommun Haga Park till en person för en summa på 200 000 kronor.

2009: Den nye ägaren säljer vidare området för 1,85 miljoner kronor.

2018: Nuvarande ägare till Haga Park vill sälja till Mörbylånga kommun för 2 miljoner kronor.

Visa mer...