Skiftar arrende för att ge plats åt padelanläggning: ”Ett lyft för Borgholm”

Borgholm Artikeln publicerades
Här bakom gamla mejeriet och intill tennishallen vill en grupp privata entreprenörer bygga padel-anläggning med två inomhusbanor och fyra utomhusbanor.
Här bakom gamla mejeriet och intill tennishallen vill en grupp privata entreprenörer bygga padel-anläggning med två inomhusbanor och fyra utomhusbanor.

Borgholms kommun och Kapelludden AB gör en arrende-switch.

I en avsiktsförklaring släpper Kapelludden arrendet intill tennishallen i utbyte mot ställplatsen vid reningsverket.

Husbilar ut, privat padelanläggning in – upprinnelsen till den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan Borgholms kommun och Kapelludden AB är den padelsatsning ölandsbekante Hans Persson med flera presenterat för kommunen innehållande fyra utomhusbanor samt fullödig arena med två inomhusbanor (i sinom tid kan ni läsa mer om det projektet på sportsidorna).

Önskad placering: marken bakom den forna mejeribyggnaden, idag arrenderad av Kapelludden AB och använd som ställplats för husbilar. Marken ägs av Borgholm Energi och arrenderas av campingföretaget för 30 000 kronor/år.

Enligt kommunalrådet Ilko Corkovic (S) är padelanläggningen en investering på 15 - 20 miljoner kronor och platsen för etableringen sägs vara noga utvald.

– Det är den mest lämpliga ytan med närhet till badhus, tennis och boule, det är en bra plats.

För att släppa dagens arrende på kvarteret Osten 2 erbjuds Kapelludden AB att från och med denna sommar ta över kommunens ställplatser vid yttre hamnen, intill reningsverket. Förslaget i avsiktsförklaringen är att arrendet där skrivs på 25 år till en årlig kostnad av 100 000 kronor. Kommunen ska samtidigt dra fram el till arrendegränsen.

– Vi måste hitta en ersättningsplats till Kapelludden, de gör ett bra jobb och kommunen har en långvarig relation med dem, vi vill inte förstöra för dem, säger Ilko Corkovic i en argumentation för arrende-switchen.

– Och ställplatserna i yttre hamnen har vi fått kritik för, att kommunen bedriver konkurrerande verksamhet, tillägger han.

För att släppa marken till padelanläggningen erbjuds Kapelludden ta över kommunens ställplatser i yttre hamnen.
Foto: Michael Ståhl
För att släppa marken till padelanläggningen erbjuds Kapelludden ta över kommunens ställplatser i yttre hamnen.

Samtidigt får ni kritik för att ni i så fall låser attraktiv mark i 25 år?

– Så länge reningsverket ligger där det ligger går det inte att göra något annat på den ytan än det som görs idag. Den är inte möjlig att exploatera och på grund av det står området utanför yttre hamn-projektet.

– Sedan kan Kapelludden utveckla och lyfta området på ett helt annat sätt än vad vi kan.

25 år?

– Man kan diskutera lämpligheten i längden, men om det händer något i framtiden löser vi det säkert med Kapelludden då också, som nu.

Överenskommelsen får även kritik för att det ska vara en dålig affär för kommunen, moderaternas Marcel van Luijn ser i en interpellation ett årligt tapp på 120 000 kronor i en jämförelse mellan dagens ställplatsintäkter och kommande arrende?

– Rent matematiskt är det kanske inte plus hela vägen, men ser man på det stora hela och lägger på padelanläggningen ser jag en vinst för kommunen, det är ett lyft för Borgholms invånare samt besökare. Och vi i kommunstyrelsens arbetsutskott, inklusive moderaterna, har varit eniga hela vägen, nummer ett för oss har varit att få till stånd investeringen, nummer två så bra villkor som möjligt.

Hur stort blir arrendet för padelanläggningen?

– 30 000 kronor per år, samma som Kapelludden betalade till Borgholm Energi. Vi ändrar inte och det är svårt att motivera mer. Men det handlar inte bara om 30 000, padelgruppen kommer också att betala ett engångsbelopp. Hur stort det är kan jag inte kommentera idag, den avsiktsförklaringen är inte påskriven.

Avsiktsförklaringen med Kapelludden ska utmynna i ett avtal inom kort, som senast nästa vecka. I den förklaringen sägs också att tidigare arrendeavtal mellan parterna ska ses över ”med ambitionen att slå ihop avtal där så är möjligt och justera arrendetiden till 25 år”.

– Hela avtalspaketet med Kapelludden är under bearbetning, kommenterar kommunalrådet.