Skansenskolan vill schemalägga undervisning om narkotika

Öland Artikeln publicerades
Skansenskolan vill införa kunskap om narkotika på lektionstid.
Foto: Arkiv
Skansenskolan vill införa kunskap om narkotika på lektionstid.

Enligt polisen har samhället idag en allt mer liberal syn på cannabis. För att arbeta mer långsiktigt med attityder och kunskap ska Skansenskolan införa undervisning om narkotika i flera ämnen.

– I dagens samhälle finns en ganska liberal syn på cannabis, det tycker jag är oroväckande. Men den utvecklingen har pågått länge och det tar lång tid att vända, säger kommunpolisen Magnus Areskog.

Förändringen kan börja med ungdomarnas attityder och där har skolorna vara en viktig roll.

– Mörbylånga kommun ligger långt framme med att jobba förebyggande. Nu har kommunen också mobiliserat för att skolorna ska ingå i en utbildningssatsning, och det tror jag är nyttigt, säger Magnus Areskog.

Satsningen kallas ”ANDT på schemat”, där bokstäverna står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Materialet är framtaget av organisationen Drugsmart och går ut på att integrera undervisning om detta i olika skolämnen.

Undervisningsmaterial finns till ämnena bild, biologi/kemi, hem- och konsumentkunskap, idrott/hälsa, matematik, SO och svenska.

– Det kan handla om att prata om drogsmuggling på SO eller droger ur ett kemiskt perspektiv i NO, säger David Idermark, verksamhetschef för barn och ungdom i Mörbylånga kommun.

Skansenskolan har sedan tidigare börjat titta på att få med detta i undervisningen, men Idermark hoppas nu att det bakas in i verksamheten redan under året.

– Det blir såklart ännu mer aktuellt nu, men det är upp till rektor och lärare hur det ska genomföras.

Kommunpolis Magnus Areskog är positiv till den här typen av undervisning.

– Man ska inte gå ut nian utan att veta att det är farligt att röka cannabis. Idag är ungdomar bra på att argumentera, och en sökning på internet gör det lätt att hitta argument för cannabis. Men på sikt kan undervisning ändra ungdomars attityder.

Även Borgholms kommun är i startgroparna för att införa den här typen av undervisning.