Skansen vill investera med 40 miljoner

Färjestaden Artikeln publicerades
Fredrik Norén vill utveckla sin anläggning och har tagit fram en plan för hela parkens område.
Foto: Natalia Johansson
Fredrik Norén vill utveckla sin anläggning och har tagit fram en plan för hela parkens område.

– Jag har en stark framtidstro för Färjestaden, säger Hotel Skansens VD Fredrik Norén. Han håller visionen vid liv om ett utbygge av den befintliga spaanläggningen men samtidigt har han nya planer på gång.

Det behövs många nollor för den framtida investering som Fredrik Norén vill utveckla Hotel Skansen med. Uppskattningsvis landar det på runt 40 miljoner kronor.

– Jag kallar det vision 2022, säger VD´n som har tagit fram en ny plan för hela parkens område. Ambitionerna är att det ska kunna vara klart inom en fyraårsperiod.

– Jag är medveten om att det tar tid, planprogram tar tid, sedan ska det göras om till detaljplan. Men vi vill börja bygga så fort vi kan.

Ölandsbladet har tidigare skrivit om Fredrik Noréns planer för utbyggnad av Spaanläggningen genom bebyggelse på Gamla Storgatan.

När trafikverket säljer den Gamla Storgatan till Mörbylånga kommun hoppas Fredrik få köpa loss den tårtbit som fattas för att han ska kunna bygga ut sin spaanläggning. Där planeras det för en stor pool, en varm källa, bastu och någon form av isvak eller is-dusch, samt en större uteplats.

Nytt är den 1000 kvadratmeter stora hotellbyggnad han vill bygga i Linnéparken, med plats för 36 nya rum. Linnéparken befinner sig söder om spaanläggningen samt parkeringsplatserna (se illustration), och är idag en relativt outnyttjad yta. Bakom hotellbyggnaden är planen att anlägga gång och cykelstigar för att allmänheten ska kunna promenera i omgivningen.

– Jag har fått till mig att man gärna vill kunna nyttja parken mer, att den har känts inramad och stängd. Man vill ha en naturlig koppling mellan hamn och köpstaden så man kan röra sig emellan.

Det konferenshotell som Norén ägt i Kumla har han nu sålt och han beskriver att han har fullt fokus på Hotel Skansen.

– Jag har en stark framtidstro för Färjestaden.

Ylva Hammarstedt är arkitekt i Mörbylånga kommun meddelar att den demokratiska processen i planprogrammet för Färjestaden anses vara klar. Men att de fortfarande har en hel del kvar innan den kan vinna laga kraft och övergå till en detaljplan. Om Hotel Skansens utvecklingsplaner säger hon:

– Vi är positiva till att verksamheten utvecklas. Vi får titta närmare på det i den kommande processen.

Inringningarna visar på den nya bebyggelse Norén vill utveckla Hotel Skansen med. Utöver byggnaderna vill han utveckla parkområdet med en naturligt gångstråk och göra miljön mer lättillgänglig för allmänheten samt anlägga en parkering öster om hotellet.
Foto: Illustrationsplan
Inringningarna visar på den nya bebyggelse Norén vill utveckla Hotel Skansen med. Utöver byggnaderna vill han utveckla parkområdet med en naturligt gångstråk och göra miljön mer lättillgänglig för allmänheten samt anlägga en parkering öster om hotellet.