Sjätteklassarna på Slottsskolan har mobilförbud

Borgholm Artikeln publicerades
Göran Eliasson, rektor på Slottsskolan, har infört mobilförbud för sjätteklassare.
Foto: Olle Bjelkendal
Göran Eliasson, rektor på Slottsskolan, har infört mobilförbud för sjätteklassare.

Mobil – ja, men inte under skoltid. Sjätteklassarna på Slottsskolan har nämligen mobilförbud.

Vi frågade rektorn på skolan, Göran Eliasson.

Varför får inte eleverna i sexan använda mobilerna i skolan?

– Det beror på att vi upptäckte att väldigt många sexor kan inte använda sina mobiler på ett bra sätt. Så är det över hela landet. Det fotograferas och filmas på kamrater som inte vill. Dom lägger alldeles för mycket tid på mobilerna än på skolan. Vill man vara sån så går sexorna faktiskt fortfarande på mellanstadiet och där får inte man ha mobiler på skoltid.

Kommer det vara förbud av mobiler tills dom slutar nian eller bara nu i sexan?

– Jag tycker egentligen inte att förbud är en bra lösning på det hela. Man diskuterar i hela skolsverige om man ska ha helt mobilförbud. Det bästa vore om man kunde ha mobilerna i skolan men använda dom på rätt sätt. Jag vill att det ska vara hårdast i sexan och snällast i nian när det gäller mobilerna.

Har det kommit ut något positivt med att ta in mobilerna?

– Ja det tycker jag, man kan enkelt peka ut att fotografering på kamrater i omklädningsrum eller på rasterna har försvunnit. Men vi har inget att jämföra med om dom skulle ha mobilerna. Sen är det så att sexorna inte är riktigt mogna att använda sina mobiler och det är inte bara jag som tycker så.

Finns det något negativt med att ni tagit in mobilerna?

– Ja det var en elev som kom in till mig och sa att dom inte har något att göra på rasterna, för på fritiden så använder dom mobilen och skriver med sina kompisar men det kan man ju inte göra här i skolan. Men då säger jag det är bättre om dom går ut och spelar fotboll istället.

Har det blivit bättre arbetsro tycker du?

– Ja det tycker jag.

Kommer det vara förbud på datorer också i framtiden?

– Nej, vi delar ju ut Chromebooks till eleverna. Mycket av det man gör i mobiltelefonerna kan man faktiskt göra på Chromebooken. Det är inte heller lika enkelt att smygfota på en Chromebook som på en mobil, jag inte har varit med om att det har hänt någon här på skolan.

Vad händer om en lärare ser en elev använda mobilen i skolan?

– Om en lärare ser att en elev håller på med mobilen på skoltid så kommer dom ta in den och ge tillbaka den när skolan har slut. Varje morgon så ska eleverna lämna in mobilen och sen får dom tillbaka dom efter skolan.

Göran Eliasson har ett önskemål till alla elever.

– Jag önskar att dom inte ens ska ha med sig mobiltelefonerna till skolan och att dom ska lämnas hemma för att dom kommer ändå bli intagna. Om dom måste ringa ett viktigt samtal så får man använda min telefon direkt.

Vi pratade också med en elev i sexan:

Vad tycker du om att det är mobilförbud i skolan?

– På rasterna kan det vara tråkigt för att då har man inget att göra, på lektionerna är det bra för om man skulle ha mobil så skulle några störa och inte jobba. I omklädningsrummet så är det bra att det inte är några mobiltelefoner för då kan det inte fotas.

Vad gör ni på rasterna om ni inte har mobilerna?

– Vi sitter bara tyst typ och pratar ibland.

Varför har många sexor med sig mobiler när dom kommer ändå bli inlämnade?

– För på morgonen när man kommer hit så sitter många med den innan vi börjar för att skriva, sen när vi slutar så använder många mobilen om dom åker buss hem.

Olle Bjelkendal