SGU rapporterar om grundvattnet: ”Värre än 2016”

Mörbylånga kommun Artikeln publicerades

Första veckorna i januari och redan har flera brunnar sinat i Mörbylånga kommun. Det kommunala vattennätet klarar sig tack vare hjälp från Kalmar och Borgholm. SMHI och SGU har statistik från flera år tillbaka som visar att läget är oroande.

– Nu måste det komma rejält med nederbörd fram till april om grundvattnet skall kunna bli normalt igen. Enligt vår statistik är läget värre i år än vad det var 2016.

Det säger hydrogeolog Bo Thunholm vid SGU (Sveriges Geologiska undersökning). Han konstaterar att grundvattnet idag är mycket under det normala på Öland liksom stora områden på fastlandet.

På kartor från SGU kan man följa utvecklingen tillbaka till 2014, där framgår det med all önskvärd tydlighet att läget i januari i år är lika oroande som det var i januari 2016. Året då det varje dygn gick vattentransporter med lastbil över Ölandsbron från februari till oktober och vattenledningen från fastlandet till Stora Rör byggdes. Se bildspel nedan.

Bo Thunholm är hydrogeolog vid Sveriges Geologiska undersökning (SGU). ”Nu måste det komma rejält med nederbörd fram till april om grundvattnet skall bli normalt igen.”
Foto: Julio C Gonzalez / SGU
Bo Thunholm är hydrogeolog vid Sveriges Geologiska undersökning (SGU). ”Nu måste det komma rejält med nederbörd fram till april om grundvattnet skall bli normalt igen.”

Den 5 januari sinade brunnarna hos lantbrukaren Johan Åhlund i Vickleby. Johan kunde koppla om sin vattenförsörjning till det kommunala nätet, men kommunen har ingen skyldighet att sörja för lantbrukens vattentillgång. Det innebär att kommunen vid en vattenkris i första hand måste förse sina anslutna privatkunder med vatten. Den 21 januari sinade brunnen hos Naturbokhandeln i Stenåsa, vilket hotar sommarens caféverksamhet. I Stenåsa finns inget kommunalt vatten och avlopp vilket leder till en akut situation.

SGU gör mätningar av grundvattnet på fyra platser på Öland ett par gånger varje månad. Det är i Böda, Äleklinta, Högsrum och Kleva (Mörbylånga). I Kleva rapporterar SGU att nivån är 5,8 meter under marknivån i januari 2019.

– Det är en svår situation, framförallt för bönder med stora djurbesättningar, säger Bo Thunholm på SGU.

Inte heller den som har en egen bergsborrad brunn kan vara säker på att klara sig från bekymmer.

– Man riskerar istället att få in saltmättat vatten i grundvattnet.

Mörbylånga kommun redovisade för en vecka sedan att grundvattennnivån var 2 meter under det normala.

– Grundvattennivån har stannat upp och börjat stiga lite försiktigt, vilket är ca 2 månader senare än normalt, berättar Jens Olsén som är Mörbylånga kommuns VA- och fjärrvärmechef.