Sandby borg byggdes på ett gravfält

Sandby borg Artikeln publicerades
Osteolog Clara Alfsdotter kunde direkt konstatera att det var människoben från ett järnåldersgravfält under Sandby borg som arkeologerna fann under årets grävningar.
Foto:Helena Victor
Osteolog Clara Alfsdotter kunde direkt konstatera att det var människoben från ett järnåldersgravfält under Sandby borg som arkeologerna fann under årets grävningar.

Sandby borg fanns på 400-talet e Kr. I samband med årets grävningar fann arkeologerna fynd av äldre människoskelett i ett djupare lager. "Varför förstörde de gravfältet för att bygga just där?" Frågorna blir fler och fler.

När arkeologerna i somras fortsatte undersökningarna av Sandby borg fann de inte bara guld och glas. I det som först såg ut som en avfallsgrop i ett av husen fanns en avhuggen sten som de redan från början trodde har varit en högrest gravsten. I området runt stenen fann man rester av skelett som samlades in för vidare undersökning.

– Vi fann flera områden som skulle kunna vara vad vi kallar för gravgömmor eller brandgravar, men vi kunde inte med säkerhet säga att det var en gravplats med människoben. Stenen var avbruten och allra först var vi lite osäkra, säger arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay.

Men i veckan blev det bekräftat. Osteolog Clara Alfsdotter konstaterade så snart hon fick se de små brända skelettbitarna att det var människoben, bland annat bitar av tänder och skallben, troligen från ett flertal personer. Därmed stod det klart att det på platsen för Sandby borg fanns ett järnåldersgravfält flera hundra år tidigare.

– Det här är jätteovanligt och vi får alltfler frågor att försöka få något svar på. Det är vanligt med boplatser under ett gravfält, men tvärtom är väldigt ovanligt, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Frågan är varför man förstör ett gravfält för att bygga en borg just där. Det är en av frågorna som arkeologerna på något sätt vill ha besvarade. Men att benen är gamla råder det inget tvivel om.

– Det kan handla om hundra år före eller e Kr, men det kan vara ännu äldre. Nu skall vi undersöka benen för att få dem daterade med hjälp av Kol 14, då får vi veta på 100 år när hur gamla de är. Vi vet i alla fall att gravarna inte är kopplade till människorna i borgen.

Vad får det här för konsekvenser för fortsatta utgrävningar?

– Det här är årets viktigaste fynd. Vi har fått ett helt annat tidsdjup att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Det är väldigt spännande och som vi sagt tidigare får vi hela tiden fler frågor än svar, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Fakta

Brandgravar

På järnåldern var det vanligt att döda kremerades i stora likbål. Därefter samlades resterna av skelettet ihop, omkring 1 dl brända ben efter en människa, och lades i en brandgrav.

Under årets utgrävningar i Sandby borg fann arkeologerna under golvet i ett av husen flera små brandgravar med skelettrester från ett flertal personer.

Visa mer...