Så tycker folket om Färjestadens nya planprogram

Färjestaden Artikeln publicerades
Brovägen betyder mycket när berörda parter tycker till om Färjestadens framtid.
Foto:Malin Edeborg
Brovägen betyder mycket när berörda parter tycker till om Färjestadens framtid.

Färjestaden engagerar.

Privatpersoner, företag och politiska partier har tagit chansen att tycka till om det nya planprogrammet.

I måndags var sista dagen för att lämna in synpunkter på Färjestadens nya planprogram. Totalt har 19 yttranden kommit in och många väljer att säga något ord om Brovägen.

En privatperson har uppmärksammat att planförslagets trafikutredning lyfter Åkervägen som ett alternativ till Brovägen. Personen går inte med på det alternativet, då denne bor i närheten av Åkervägen.

En annan privatperson har helt motsatt åsikt och anser att Brovägen ska dras om. Detta skulle i så fall göra att områdena på var sin sida om Storgatan ges möjlighet att smälta samman med hamnen.

Boende vid Sjöbergs äng påtalar förslaget om att bygga bostäder vid Sjöbergs äng, och därmed göra om den cykelvägen till infart och parkering. De boende oroar sig för trafiksituationen längs Brovägen under sommartid.

– Dels ska bilar ut och in från Talludden och sedan ska andra bilar ut och in från Sjöbergs ängs parkering. Samtidigt som glada barn och vuxna rör sig på gång- och cykelvägen, skriver en familj som hellre ser ett utnyttjande av korsningen Järnvägsgatan/Brovägen. Detta genom att bygga en rondell i den korsningen och göra Granuddens parkering mer lik Talluddens.

Moderaterna i Mörbylånga kommun lyfter fram korsningen Brovägen/Storgatan i sin första punkt. Partiet önskar se ytterligare utredning och en eventuell rondell i den korsningen, då partiet oroar sig för att fler korsningsutfarter kan ställa till problem med många vänstersvängar.

Partiet lyfter också kommande byggnation längs Brovägen och Storgatan, med en önskan om att byggnadernas höjder kan variera mellan fyra och sex våningar.

Även Centerpartiet har passat på att tycka till om planprogrammet. Partiet lyfter bland annat på att Beijers nuvarande byggnad förvandlas till kulturhus, att parkering tillhandahålls för hamnföretagarnas gäster och att det finns trafiksäkra övergångsställen där det behövs.

Färjestadens segelsällskap (FSS) nämner också trafiksituationen:

– Det är oerhört väsentligt att Storgatans sträckning bibehålls ända ner till hamnplan, skriver FSS ordförande Lars Ankarsand och hänvisar till att minst 70 större båtar förflyttas två gånger per år.

Andra åsikter från yttrandena:

• Kalmar läns museum uppskattar att hamnens historiska betydelse har fått utrymme, liksom spårområdet och järnvägens betydelse.

• Beijers vill försäkras om att inte drabbas av ekonomiska förluster med anledning av den nya planen. Alternativ anvisas ett nytt område för sin verksamhet.

• NCC har en överenskommelse med kommunen om att utveckla norra delen av Sjöbergs äng och vill därför att planen inte ska begränsa våningsantalet på kommande byggnader.