Så mycket stöd får kulturföreningarna

Mörbylånga kommun Artikeln publicerades
Sexton kultur- och hembygdsföreningar i Mörbylånga kommun får i år dela på 600 000 kronor i verksamhets- och projektstöd.
Foto: Riksdagen
Sexton kultur- och hembygdsföreningar i Mörbylånga kommun får i år dela på 600 000 kronor i verksamhets- och projektstöd.

2019 har Mörbylånga kommun beviljat 600 000 kronor till 16 olika kulturföreningar och kulturprojekt. Det är 40 000 kronor mer än föregående år.

Störst bidragstagare bland de sexton kulturföreningar som får stöd under 2019 är Södra Ölands Musik- och teaterförening med 165 000 kronor. Av det beloppet är 90 000 kronor ett verksamhetsstöd för ungdomsverksamheten och 25 000 kronor bidrag till en utställning.

– Vi firar 25-årsjubileum i år och då planerar vi för en utställning i Kamerala Villan i höst, säger Lif Henell.

Verksamhetsstöd utgår till föreningars ordinarie verksamhet och i år är det sju föreningar som får del av det. Förutom musikteaterföreningen är det Ölands dramatiska teater (30 000 kronor), Ölands riksteaterförening (25 000 kronor), Sjöfararkusten (5 000 kronor), Södra Ölands konstförening (20 000 kronor), Öland Roots (35 000 kronor) och Föreningen Scenbrottet (10 000 kronor).

Projektstödet delas ut till tydligt beskrivna projekt. Om projektet inte blir av delas inte heller något bidrag ut. Jazzakademin Södra Öland får 90 000 kronor för fem olika delprojekt. Det gäller ett folklustspel, en sångkurs, en jazzkurs och en konsertserie. En del av bidraget skall gå till tonsättning av diktare och skrivare från världsarvet.

Ölands Dramatiska teater får förutom verksamhetsstödet ytterligare 60 000 kronor till en föreställning för barn och unga. Föreställningen heter ”Hur många universum ryms i ett klassrum” med manus av Tove Folkesson.

Verksamhetsstödet på 215 000 kronor fördelas mellan sju föreningar medan 9 kulturföreningar får dela på 345 000 kronor i projektstöd. Till de senare hör, förutom musikteaterföreningen, dramatiska teatern och jazzakademin, bland andra Föreningen Film & Kultur på Öland (60 000 kronor), Musikföreningen Iris (25 000 kronor), Kulturföreningen Karneval (25 000 kronor), Kulturdagarna i Mörbylånga (10 000 kronor), Föreningen Ölandsoperan (35 000 kronor) och Anna Rydstedt-sällskapet (15 000 kronor).

De flesta föreningarna får i år ett sänkt stöd från kommunen jämfört med 2018 medan några föreningar får kraftigt höjda bidrag. Det är Jazzakademin Södra Öland som får tredubblat bidrag och Föreningen Film & Kultur på Öland som får dubbelt så mycket projektstöd som 2018. Även Musikföreningen Iris får något högre bidrag än föregående år.

Nytt för 2019 är att kommunen ger projektstöd till hembygdsföreningar. Ölands hembygdsförbund får 25 000 kronor till utställningen om Barbro Lindgren och Torslunda hembygdsförening får 15 000 kronor till omläggning av vasstak.

Sammanlagt har kommunen fått ansökningar för verksamhetsstöd och projektstöd på 1 432 300 kronor. Beviljade bidrag slutar på 600 000 kronor.