Riskerar dödsstraff – ska utvisas

Borgholm Artikeln publicerades
Anders Berner är god man åt Ali Nazar Nazari, som fått beslut om utvisning. Eftersom han av Migrationsverket anses vara över 18 år – själv säger han att han är 17 – får han inte heller bo kvar på Ekbacka i Borgholm.
Foto:Kenth Jönsson
Anders Berner är god man åt Ali Nazar Nazari, som fått beslut om utvisning. Eftersom han av Migrationsverket anses vara över 18 år – själv säger han att han är 17 – får han inte heller bo kvar på Ekbacka i Borgholm.

Är han 17 eller 18 år gammal? Kring detta faktum är inte Migrationsverket och Ali Nazar Nazari, för tillfället bosatt i Borgholm, överens. Han har fått beslut om utvisning och eftersom han anses vara över 18 år får han inte bo kvar på Ekbackas stödboende.

Tanken är att Ali Nazar Nazari ska flyttas till ett flyktingboende i Orrefors om några veckor.

– Vi hoppas att det finns någon vänlig själ i Borgholms kommun som kan ta emot Ali i sitt hem under tiden som vi överklagar Migrationsverkets beslut, säger Anders Berner, som är god man åt Ali Nazar Nazari.

Det finns en identitetshandling från Afghanistan som visar att Ali är 17 år gammal, men den accepteras inte av Migrationsverket.

– Vi ska åka till Afghanistans ambassad och ordna ett pass åt Ali, men det tar några månader, säger Anders Berner.

Han har också varit i kontakt med socialförvaltningen i Borgholm med en önskan om att Ali ska få bo kvar på Ekbackas stödboende medan överklagandeprocessen pågår, men fått kalla handen.

Ali Nazar Nazari går sin skolgång på Ölands Gymnasium och vill gärna fortsätta sin utbildning där.

– Jag kan tänka mig att jobba på äldreboende när jag blir äldre, säger han.

Han berättar om sin storebror som dödades av talibanerna och i Migrationsverkets beslut om utvisning noteras en klar hotbild mot Ali Nazar Nazari:

”Migrationsverket bedömer att det därmed finns grundad anledning att anta att du vid ett eventuellt återvändande till ditt hemdistrikt Tala Wa Barfak skulle riskera att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan förnedrande behandling eller bestraffning”.

Därför anser Migrationsverket att Ali Nazar Nazari i stället ska sändas till Afghanistans huvudstad Kabul, där säkerhetsläget är bättre.

Ali Nazar Nazari kom till Sverige hösten 2015, tillsammans med sin morbror och hans familj. Morbrodern får stanna i Sverige. Däremot har två yngre kusiner, tolv respektive tretton år gamla, även de fått besked om utvisning. De både kusinerna går på Åkerboskolan och Ölandsbladet har tidigare skrivit om kampen för att de ska få stanna i Sverige.