Regnet fick vänner att gå till kyrkan

Sandby Artikeln publicerades
Efter att ha samlats vid Sandby borg vände deltagarna i Sandby borgs Vänners VIP-visning åter och tog sig till Sandby kyrka.
Foto: Staffan Arvegård/N
Efter att ha samlats vid Sandby borg vände deltagarna i Sandby borgs Vänners VIP-visning åter och tog sig till Sandby kyrka.

När det var en extra guidning vid Sandby borg i lördags regnade det mer eller mindre kraftigt. Trots det kom 64 av Sandby borgs Vänner för att lyssna till vad arkeolog Jan Henrik Fallgren hade att säga.

Efter en kort stund vid borgen kom den stora skaran åhörare överens om att förflytta sig till Sandby kyrka för att kunna lyssna och ställa frågor på ett bättre sätt, än ute i regnet vid borgen. Men innan dess kunde Fallgren berätta att havsnivån på 400-talet var betydligt högre än nu och att borgen hade byggts på en udde med en vik på norra sidan och en mindre vik på södra sidan.

"Man kan helt enkelt ha skeppat stenen och kommit med den från sjösidan.”

I sin föreläsning satte Fallgren in Sandby borg i ett sammanhang där han jämförde med andra borgar på Öland, i Sverige, i övriga Skandinavien och ut över Europa där han själv har varit aktiv arkeolog, många intressanta jämförelser. Han konstaterade bland annat att det stora flertalet borgar är byggda på utmarkerna, i anslutning till betesmarker, där djuren kunde beta när människorna vistades i borgen.

– Man tog djuren till borgarna för att de skulle släppas på de gemensamma betesplatserna. På borgarna bestämde man hur mycket djur och vilka i bygderna som fick släppa ut sina djur.

Djuren som inte kunde släppas på det gemensamma betet slaktades, dels för rituella måltider, dels för att offras åt gudarna.

Han kunde också berätta om Sörby borg, en nyligen upptäckt borg i Skedemosse. ”Större än alla andra, till och med större än Gråborg som idag är den största som vi vet om”.

I Sandby kyrka fick de 64 deltagarna lyssna till intressanta fakta om Sandby borg insatt i ett betydligt större sammanhang, ut över Sverige, Skandinavien och övriga Europa.
Foto: Staffan Arvegård/N
I Sandby kyrka fick de 64 deltagarna lyssna till intressanta fakta om Sandby borg insatt i ett betydligt större sammanhang, ut över Sverige, Skandinavien och övriga Europa.

De stora stenblocken som ligger utanför muren vid Sandby borg jämförde han med hur det har varit vid andra borgar, bland annat i Irland. Han menade att det förmodligen inte var ett försvar mot fienden när de kom på sina hästar, desto troligare ett sätt att få människor att ta sig in i borgen genom rätt port.

På en fråga var materialet till borgmuren har kommit blev svaret ”det vet vi inte”. Man har inte hittat någon plats för stenbrytning, vilket finns i anslutning till flera andra borgar.

– Man kan helt enkelt ha skeppat stenen och kommit med den från sjösidan. Men än så länge vet vi inte, säger arkeolog Jan-Henrik Fallgren som var med när de första guldspännena hittades vid borgen 2010.

Än så länge har arkeologerna hittat sju guldspännen och Fallgren förde fram teorin att de var ett slags rekvisita som utvalda kvinnor i bygden burit i samband med religiösa rituella aktiviteter som utförts inom borgarna.

– Sådana spännen har endast hittats i borgar på Öland. I Sandby borg har de mycket tydligt legat på ett mycket regelbundet sätt gömda inom husen. Därför kan de jämföras med liturgiska föremål i kyrkor och kloster, det vill säga föremål som tillhör de enskilda kyrkorna, säger arkeolog Jan Henrik Fallgren.

Som avslutning kunde Helena Victor, projektledare för utgrävningarna i Sandby borg, berätta att 2019 ägnas helt och hållet åt att dokumentera och publicera vad som har skett i borgen under de år då riksbanken har bidragit med ekonomiska medel.

– Vi behöver göra det inte minst för att kunna söka nya pengar. Vi vill gärna ha medel så att vi kan planera långsiktigt, åtminstone tio år framåt, säger Helena Victor.

Arkeolog Jan Henrik Fallgren har arbetat i många europeiska länder och jämförde sina kunskaper om borgar och stormansgårdar i dessa länder med Sandby borg och vad man vet om den.
Foto: Staffan Arvegård/N
Arkeolog Jan Henrik Fallgren har arbetat i många europeiska länder och jämförde sina kunskaper om borgar och stormansgårdar i dessa länder med Sandby borg och vad man vet om den.