Räddningstjänsten vädjar till lantbrukare

Öland Artikeln publicerades
Ölands räddningstjänst vädjar till lantbrukare om att ha beredskap om det skulle börja brinna.
Foto: Arkiv
Ölands räddningstjänst vädjar till lantbrukare om att ha beredskap om det skulle börja brinna.

Med anledning av den svåra torkan riktar Ölands räddningstjänst en vädjan till lantbrukare om att ha beredskap för att snabbt kunna göra en första insats vid händelse av gnistor eller brand.

För att undvika bränder och vara beredd om det händer något vid arbete på fältet/åkern, till exempel vid tröskning, uppmanar räddningstjänsten att man har beredskap i form av till exempel en traktor med påkopplad harv eller dylikt eller fylld svämtunna.

Ölands räddningstjänst vill också påminna allmänheten om det utfärdade eldningsförbudet på hela Öland som gäller tillsvidare. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att göra upp eld i skog, mark och på villatomter.

Grillning är dock tillåtet i särskilt anordnade grillar som är väl avskilda från marken under förutsättning att man tar det mycket försiktigt.