Protester mot master: ”Störande inslag”

KÄLLA/STORA RÖR Artikeln publicerades
En telemast som ”konkurrent” till kyrkan? Flera Källabor protesterar mot sådan byggnation mitt i byn.
Foto: Privat
En telemast som ”konkurrent” till kyrkan? Flera Källabor protesterar mot sådan byggnation mitt i byn.

Stora Rör och Källa - två premierade byar, nu med mastproblem.

– Ett störande inslag, protesterar en av grannarna till den telemast som planeras i Källa.

En 42 meter högt telemast ”mitt i” Källa, 75 meter öster om bilverkstaden och 25 meter söder om Källahamnsvägen?

Nej tack, säger flera presumtiva mast-grannar och har hört av sig till kommunen där miljö- och byggnadsnämnden handlägger bygglovsärendet.

”Om nu masten måste uppföras i byn så bör det finnas platser som är mer lämpliga”, skriver en av dem och anser att mastens närhet till kyrkan, det gamla mejeriet och de gamla gårdarna efter Källahamnsvägen är olämplig: ”ett störande inslag.”

”För att inte tala om kyrkan som får en mindre smickrande konkurrent som först intryck i byn.

En annan Källabo konstaterar kort och gott:

”Undertecknad vill överklaga ansökan/beslut om telemast vid Källa verkstad då läget är olämpligt placerat mitt i byn vid alla bebyggelser, skriver denne och fortsätter:

”Lämpligare plats finns längre från byn då det är gott om mark runt omkring.”

Båda anmärker samtidigt på att de som grannar inte fått någon information från kommunen om ärendet brevledes.

Även i Stora Rör jäser det mot mastplaner, där har det sökts bygglov för en 30 meter hög telemast med placering 30 meter väster om hamnmagasinet där den norra piren börjar.

När tiden för yttranden gick ut den 7 januari hade elva fastighetsägare i området sagt sitt om saken, samtliga negativa till den tänkta placeringen av masten, bland annat anses den störa utsikten, störa miljön i hamnen och försvåra genomförandet av evenemanget Totalförsvar Öland.

Miljö- och byggnadsnämnden går förmodligen till beslut i de två bygglovsfrågorna nu i januari.