Sport

Politiker vill stoppa stöd för Ironman

Mörbylånga Artikeln publicerades
V-politikern Anders Wassbäck vill att Förvaltningsrätten tittar på lagligheten i Mörbylånga kommuns stöd på 350 000 kronor till Ironman.
V-politikern Anders Wassbäck vill att Förvaltningsrätten tittar på lagligheten i Mörbylånga kommuns stöd på 350 000 kronor till Ironman.

Vänsterpartiets Anders Wassbäck står fast vid sin åsikt att Mörbylånga kommun bryter mot kommunallagen genom att stödja Ironman med 350 000 kronor. Nu avgörs frågan i Förvaltningsrätten.

Mörbylånga kommun ser insatsen för Ironmantävlingen i form av 350 000 kronor som ett stöd för själva arrangemanget, att det inte är frågan om ett företagsstöd.

Anders Wassbäck som vänt sig mot stödet först mot Mörbylånga kommun och nu vidare hos Förvaltningsrätten, anser tvärt om att det visst handlar om ett företagsstöd och att det strider mot kommunallagen.

Anledningen?

– Min invändning mot detta är att stödet går till Destination Kalmar AB, som vidarebefordrar det till Ironman Sweden AB som är huvudarrangör. Ironman Sweden AB ingår i den världsvida koncernen Ironman International med säte någonstans ute i världen, förklarar Anders Wassbäck.

– Det kan, anser jag, vara tveksamt om Mörbylånga kommun ska ge stöd till ett bolag (Destination Kalmar AB) i en annan kommun. Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun och ingår i Kalmar Kommunbolag AB, som bör sköta sina ”egna angelägenheter”, fortsätter Wassbäck.

Wassbäcks åsikt är att Mörbylånga kommun ger stöd till enskild näringsidkare som inte är verksam i Mörbylånga kommun.

Mörbylångas avgående kommunalråd, Henrik Yngvesson, har tidigare kommenterat stödet:

– Det är ett sätt för oss att synas och finnas med i arrangemanget.

Såhär står det i kommunallagen: ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen och landstinget.

Men kommunallagen säger vidare:

”Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.”

Om Mörbylånga kommun gjort rätt får Förvaltningsrätten avgöra.