Polisförbundet vill ha ändrade rutiner för utredningarna

Sydöstra Götaland Artikeln publicerades

Preskriptionstider kan i vissa fall leda till att mindre allvarliga ärenden utreds innan brott av allvarligare karaktär.

Den prioriteringen vill Polisförbundet ändra på.

Inom polisens organisation arbetar olika avdelningar med att utreda olika typer av brott. När preskriptionstiden närmar sig, får avdelningen en påminnelse om det och väljer att prioritera de fallen.

Det innebär att avdelningarna som hanterar grövre brott kanske inte hinner utreda ett sexualbrott, medan en annan avdelning sätter högsta prioritet för att ärende som rör olaga skogsavverkning.

– Som det är nu går utredningstimmar åt till brott som kanske inte borde prioriteras, i stället för grova stölder, våldsbrott och sexualbrott där det finns möjligheter att komma vidare, säger Polisförbundets skyddsombud Günter Ruchatz.

Skyddsombuden och övriga representanter inom fackförbundet jobbar gemensamt för att ändra prioriteringen.

– Det här är ett stort problem. Vi måste kunna använda de olika gruppernas personal så att de kan hjälpa varandra, säger Günter Ruchatz.

De inblandade parterna är dock inte överens om hur prioriteringen ska skötas.

– Polismyndigheten vill få den nya organisationen att sätta sig, en organisation som är ganska fyrkantig.

Polisområde sydöstra Götaland, där Kalmar/Öland ingår, är ett relativt stort polisområde med ett par-tre utredare på varje ort.

– Utredningsledningen anser att vi ska hjälpas åt inom sektionen, men frågan är om det här är en bra lösning för glesbygden och mindre samhällen? När vi har tio mil mellan ställena tar det flera timmar att köra emellan för att hjälpa varandra.

Skyddsombuden och fackförbundet vill nu få genomslag för att se över organisationen av utredningar.

– Sektionschefen säger att han vill hitta en lösning. Vi måste vara mer flexibla.