Då är det åter fyra filer på Ölandsbron

Väg 137 Artikeln publicerades
Nu på måndag, den 17 juni öppnar återigen samtliga filer på Ölandsbron.
Foto: Malin Edeborg
Nu på måndag, den 17 juni öppnar återigen samtliga filer på Ölandsbron.

Underhållsarbetet på den norra sidan av Ölandsbrons högbrodel påbörjades i mitten av mars. Under denna period har det endast varit ett körfält öppet i vardera riktning. Men nu på måndag, den 17 juni och helt enligt tidsplanen, öppnar återigen samtliga filer upp.

I skrivande stund pågår de sista asfalteringsarbetena på högbrodelen.

– Vi är inne på det andra skiktet, som är gjutasfalt. Detta ska vara klart idag (onsdag), berättar Trafikverkets projektledare Johan Wesley.

Under torsdagen ska den körbara asfalten läggas och till helgen börjar arbetet med att plocka bort barriärerna.

– Vi öppnar upp någon gång på måndag förmiddag, efter att vi har målat de vita väglinjerna. Då är det fyra filer igen.

Johan Wesley berättar att arbetet istället fortskrider under bron. Bland annat ska de dörrar som finns på högbrodelens pelare nere vid vattnet bytas.

Trafikverkets projektledare Johan Wesley.
Foto: Natalia Johansson
Trafikverkets projektledare Johan Wesley.

Hur ser arbetet ut därefter?

– Från och med den 19 augusti fram till skördefesten så gör vi färdigt elinstallationerna längs högbrodelen.

Helgen den 24-25 augusti kommer arbeten utföras i lagren på brons södra sida.

– För största möjliga säkerhet så måste då tunga lastbilar köra på mitten av bron.

Allt underhållsarbete på Ölandsbron beräknas vara klart till den 31 december i år.

Under broarbetet som pågått sedan den 18 mars i år har bland annat kantbalkarna på högbrodelen försetts med ett så kallat katodiskt skydd, vilket kort innebär att man tillför ström i armeringen i betongen.
Foto: Natalia Johansson
Under broarbetet som pågått sedan den 18 mars i år har bland annat kantbalkarna på högbrodelen försetts med ett så kallat katodiskt skydd, vilket kort innebär att man tillför ström i armeringen i betongen.

Så mycket trafik kör över bron

I snitt kör 18 600 fordon över Ölandsbron varje dygn.

Sommartid är medeldygnstrafiken 25 000, men antalet fordon kan vara över 34 000 per dygn under sommaren.

Källa: Trafikverket

Visa mer...