P-skivesystemet har vållat en del missnöje

Borgholm Artikeln publicerades
Systemet med p-skiva som infördes i början av sommaren har stött på en del kritik.
Foto: Carin Svensson
Systemet med p-skiva som infördes i början av sommaren har stött på en del kritik.

I början av sommaren infördes p-skivesystem på några gator i Borgholm och det är en hel del som har blivit bötfällda, kritik har också riktats mot införandet av systemet men å andra sidan har många p-skivor har även delats ut och kommunen fortsätter på den inslagna vägen.

Fritz Engström som bor i Borgholm är en av dem som tycker att systemet med p-skiva är dåligt. Han upplever att informationen om var man kan få tag i skivor är dålig samt att det inte alltid funnits skivor där det skulle.

– Jag var på biblioteket för ett par veckor sedan och då hade de inga kvar, säger han.

Han beskriver också att han har haft kontakt med många som fått böter och som varit missnöjda.

– Jag tror att de som kommer hit på besök kan bli bortskrämda av det här, en biljettautomat vore bättre, säger Fritz, som även tillägger att han tycker att de som har fått böter inom p-skiveområden i Borgholm i sommar borde få tillbaka pengarna för böterna.

Borgholms kommuns kommunikatör, Charlotte Lindahl, förklarar att kommunen har gått ut med information i alla sina kanaler samt media. Hon tycker att informationen från deras sida har varit bra. I fråga om de gäster som kommit hit i sommar och kanske inte riktigt nåtts av de gängse informationskanalerna finns ändå tydlig skyltning där p-skiva gäller.

– Och så är det ju så att de som kommer på besök i en stad har skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller, säger Charlotte.

Mer än 5000 p-skivor har hittills delats ut och alla handlare samt kommunhuset, biblioteket och även Ölandsbladet har skivor att dela ut. Dessutom har man från kommunens sida dels försett även torghandlarna med p-skivor att dela ut samt bett dem att prata med folk ifall de ser någon som ser lite undrande ut eller är på väg att lämna sin bil utan p-skiva.

– Vi har då bett torghandlarna att hjälpa till genom att fråga om gästen är medveten om att det ska användas p-skiva på aktuell plats, säger Charlotte.

Fram till mitten av juli har det från parkeringsböter kommit in 212 296 kronor till kommunen. Även om Charlotte ser en minskning så är det i nuläget svårt att jämföra med tidigare somrar då de mätningarna även räknat in augusti.

– Det är många städer som använder p-skivor så många har nog redan p-skiva i bilen, säger hon.

Hon tror inte att Borgholms gäster skräms bort av det för staden nya parkeringssystemet. För även om folk inte tycker att det är kul att få böter så är det ju få städer man får parkera gratis i.

– I Borgholm får vi det och det tycker jag är något vi ska vara stolta över, säger hon.