Ovisst läge - återremiss om Åkerboskolan

LÖTTORP Artikeln publicerades
När fullmäktige i Borgholm fick säga sitt om framtiden för Åkerboskolan blev beslutet att inte fatta beslut, ärendet skickades på återremiss.
Foto: Carin von Post
När fullmäktige i Borgholm fick säga sitt om framtiden för Åkerboskolan blev beslutet att inte fatta beslut, ärendet skickades på återremiss.

Renovera dagens skola i Löttorp eller bygga nytt - återigen skjuts frågan på framtiden.

När fullmäktige i Borgholm fick chansen att säga sitt om saken skickades ärendet på återremiss.

Efter information från anlitade konsulter, som av flera skäl rekommenderade nybyggnation (mer om det längre ner), blev debatten om Åkerboskolans framtid både lång och hård och började direkt i och med ett gräl om ordningsföljden på talarlistan.

S, C och V yrkade sedan för nybyggnation.

– Vi i S väljer en långsiktig och hållbar lösning och bygger det på expertutlåtanden. Enda riktiga är att satsa på nybyggnation, sade Ilko Corkovic (S).

Staffan Larsson förklarade att C vill satsa på en bra skola - och vägen dit var enligt honom nybyggnation vilket bland annat ska ge 500 000 kronor i lägre driftkostnader per år.

– Bara det räntar ett lån på 50 miljoner, påpekade han.

Moderaterna och Framtid Öland (FÖ) ifrågasatte, med ivrigt understöd av Ölandspartiet, nybyggnationstanken och de förstnämnda yrkade på återremiss för att bland annat få svar på kostnader och finansiering.

– Ni (majoriteten) har inte svarat på en enda fråga om finansiering. Är det inte sådant vi måste veta inför ett sådant viktigt beslut, frågade Marcel van Luijn (M).

När även SD ställde sig bakom återremissyrkandet fanns tillräckligt stöd för att ärendet skjuts på framtiden i minst en månad - till fullmäktigemötet den 11 februari.

Framtidens Åkerboskola är en fråga som stötts och blötts under många år för att komma till vägs ände - troddes det - vid ett ks-sammanträde i slutet av maj förra året.

fick FÖ:s förslag om renovering och ombyggnation av den 50 år gamla skolan majoritet med en rösts marginal: 6 - 5.

Detta trots varningens ord från konsulten Mikael Gustafsson som undersökt skolbyggnaderna:

”Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 ”, sades det i konsultrapporten.

Mot, då som nu, stod nybyggnationsalternativet.

En motion från Vänstern kom dock att förändra situationen på nytt.

– Frågan bör avgöras i fullmäktige, sades det i motionen.

Vänsterns förslag fick sedan stöd av den nya S-ledda majoriteten, därav dagens debatt och beslut i fullmäktige.