Över 17 miljoner i plus för Mörbylånga kommun

Mörbylånga Artikeln publicerades
Från 15 miljoner minus till 17,5 miljoner i plus. Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson och kommundirektör Ann Willsund är nöjda över att de tuffa besparingarna gett resultat.
Från 15 miljoner minus till 17,5 miljoner i plus. Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson och kommundirektör Ann Willsund är nöjda över att de tuffa besparingarna gett resultat.

17,5 miljoner i överskott. 4 miljoner bättre än budget. Mörbylånga kommuns besparingar gav resultat i 2017 års bokslut.

Det var riktigt dystra miner i Mörbylånga kommun i början av 2017. En dundermiss gjorde att man inte räknat in pensionskostnader och förändrade personalomkostnader i budgeten, vilket ledde till ett underskott på över 15 miljoner kronor!

Detta tvingade kommunledningen till en rad drastiska åtgärder. Handbromsen fick dras åt precis överallt - minskat underhåll på gator, grönytor, striktare regler för inköp, vakansprövningar av lediga tjänster och återhållsam annonsering.

Tuffa beslut, men nödvändiga enligt kommunledningen. Och nu kan det konstateras att besparingsåtgärderna gett resultat.

– Vårt mål var att få en budget i balans inför 2018. Att vi nu kan presentera ett plusresultat på 2,1 procent är mycket glädjande. Det har varit ett tufft år för alla verksamheter och det är verkligen en stark arbetsinsats som ligger bakom vårt resultat. Helt klart hade resultatet inte blivit så här bra om inte alla medarbetare hjälpt till i den situation som uppstod, säger Ann Willsund, kommundirektör i Mörbylånga.

Henrik Yngvesson, kommunalråd i Mörbylånga kommun, är både glad och lättad.

– Det är glädjande att se att vårt resultat för 2017 blev så bra som 17,5miljoner kronor plus. Det skapar förutsättningar för detta och kommande års investeringar.

Kommunalrådet riktar ett tack till personalen som lyckats få siffrorna i balans.

Men besparingarna har också inneburit försämringar för kommuninvånare. Personal har fått utstå kritik för besparingar, vilka en del menar lagt en död hand över utvecklingen på en del områden.

– Många av besparingarna var av engångskaraktär, men gav samtidigt en ökad delaktighet och medvetenhet hos vår personal som är positiv, och som lägger grunden för en fortsatt utveckling, säger Henrik Yngvesson.