Olika fynd vid utgrävningen på Sandby borg

Sandby Artikeln publicerades
En Agraff, liknande dagens manschettknapp hittades under torsdag, på utgrävningens fjärde dag.
Foto: Natalia Johansson
En Agraff, liknande dagens manschettknapp hittades under torsdag, på utgrävningens fjärde dag.

Under de fyra gångna dagarna har diverse olika fynd hittats vid utgrävningen i Sandby Borg. På listan av hittade föremål finns det agraffknappar, nitar och ben.

I takt med att arkeologerna har börjat komma djupare i grävningen tätnar fynden. Under förmiddagen på dag fyra hittades två så kallade agraffknappar, tillverkade i brons. Användningsområdet för dessa är likt dagens manschettknappar. Tidigare har en likadan hittats i området, fast då med metalldetektor. Nu kan alltså den fjärde agraffen ligga och vänta någonstans på att bli upptäckt.

– De här föremålen är ganska karaktäristiska för just den här tiden, 400-tal, berättar Helena Victor som är projektledare på Kalmar läns museum.

Under starten för utgrävningen fann man en båtnit.

– Nu har det hittats jättemånga, en del kan vara oanvända nitar, säger Helena Victor.

Ben från både djur och människor har hittats under utgrävningen som sker vid en del av ett torg i Borgens östra del.

– Det vi har hittat är lite vad vi har förväntat oss. Benen från människorna är från flera olika individer. Men eftersom de ligger här ute på gatan är det ganska utspritt, berättar osteolog Clara Alfsdotter.

Clara Alfsdotter är osteolog och kan snabbt bedöma om benet kommer från ett djur eller människa, likaså vart benet har suttit, och under vilken tidsålder.
Foto: Natalia Johansson
Clara Alfsdotter är osteolog och kan snabbt bedöma om benet kommer från ett djur eller människa, likaså vart benet har suttit, och under vilken tidsålder.

Den tuffa utomhusmiljön med hård vind och sol gör att föremålen sprids ut och eroderas ganska snabbt.

– Det vi hittar är det som ofta är mest beständigt, det är mycket tänder med hård emalj, säger Clara Alfsdotter.

När det gäller djuren så verkar det inte vara slaktavfall, utan kroppar som har ruttnat på plats. Kanske från djur som har självdött efter anfallet. Detta styrker teorin om att det kan ha varit portat vid massakern.

– Utanför huset har vi också hittat en del skallkranierfragment som varit svedda, säger Clara Alfsdotter och berättar att arkeobotaniker Jens Heimdahl fann bränd torv som ska ha funnits på hustaken.

– Han kunde se att det fanns rester av ett tak som hade brunnit och under det så hittade vi direkt de här svedda kranierfragmenten. En del av dessa fragment är från ett litet barn, säger Clara Alfsdotter.