Uppemot 700 personer brukade samlas på Restis för att vara med om att kora Ölands Sommarflicka. Arrangemanget pågick under ett 20–tal somrar och en av höjdpunkterna var 1954 då skådespelaren Anders de Wahl fick uppdraget att behänga sommarflickan med ett silversmycke.

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant