Här är badplatserna på Öland 

Öland Artikeln publicerades
På Öland finns det minst 55 badplatser som är offentliga. 15 av dem sköts av Mörbylånga och Borgholms kommuner. En av dem är stranden i Köpingsvik vilken är populär och fullbelagd sköna sommardagar.
Foto: Arkiv
På Öland finns det minst 55 badplatser som är offentliga. 15 av dem sköts av Mörbylånga och Borgholms kommuner. En av dem är stranden i Köpingsvik vilken är populär och fullbelagd sköna sommardagar.

Minst 55 badplatser finns det på Öland, från Grankullavik i norr till Näsby i söder. Allt enligt den lista som Ölands Turism har tagit fram. Och så saknas säkert en hel del. Femton av badplatserna sköts av kommunerna.

De allra flesta badplatserna på Öland finns i anslutning till campingar och sköts också av dessa. Andra sköts av föreningar eller ”finns bara till”. Endast femton platser räknas som kommunala badplatser och sköts av Mörbylånga kommun och i Borgholms kommun av Borgholm Energi (BEAB)

Matheus Tholin är natur- och fritidsutvecklare i Mörbylånga kommun. Han berättar vad det innebär när en badplats sköts av kommunen.

– Förutom den regelbundna skötseln med tillsyn, städning, tömning av sopkärl och toaletter tar vi prover för att kontrollera vattenkvaliteten 2-3 gånger på varje badplats.

Inför sommaren har förbättringar av handikapprampen i Färjestadens hamn genomförts. Arbetet innebär ökad genomströmning av vatten, vilket man hoppas minskar ansamlingen av sjögräs på rampen. Ovanpå betongrampen ligger en aluminiumramp som är tänkt att ytterligare förbättra säkerheten.

Att kunna bada i Kalmarsund eller Östersjön är inte helt lätt för den som har en funktionsvariation, särskilt om man är rullstolsburen. Vid de kommunala badplatserna är det bara Färjestadens hamn som har en ramp ner i vattnet. I flera år har Mörbylånga kommun haft planer på att göra badplatsen i Kalvhagen i Mörbylånga tillgänglig men det dröjer ytterligare ett år. På kommunens hemsida skriver man ”projektet med tillgänglighetsanpassning och reparation av befintlig brygga är på väg in i en mer aktiv fas. Detta beräknas vara färdigställt till badsäsongen 2020.”

Vid de kommunala badplatserna i Borgholms kommun är badplatserna vid Klinta bodar, i norra delen av Köpingbukten, och Sjöstugans badplats tillgängliga för personer som är rullstolsburna.

– Alla våra badplatser utom i Böda hamn har badplatstoaletter som vi sköter tömningen av. Vi sköter även strandstädning och sophämtning, säger Jenny Persson på Borgholm Energi (BEAB)

I Mörbylånga kommun har man flera flytvästdepåer, där allmänheten tillfälligt kan låna en flytväst eller två. Dessa depåer finns hos OK/Q8 Köpmangatan, Mörbylånga, Degerhamns båt- och sportfiskeklubb, Albrunna 215, Degerhamn, Sjöräddningssällskapet, Grönhögens hamn och Brandstationen i Färjestaden på Storgatan 89.

En badplats som fullständigt exploderade förra sommaren är kalkbrottet i Grönhögen. Som mest besöktes den av 800-1000 personer varje dag, när sommarhettan bara fortsatte och fortsatte. Även om önskemål har funnits är Matheus Tholin tydlig med att det inte är en kommunal badplats.

– Vi kommer att ordna med sophämtning och vi skall också ställa dit en toalett samt ordna med parkeringsplatser på annan plats. Kalkbrottet finns inom ett vattenskyddsområde och där kan vi inte ha bilparkering.

– Men det är allt vi gör från kommunen, besökare badar helt och hållet på egen risk.

Fakta

Kommunala badplatser Borgholms kommun

Dovreviken, Borgholm

Sjöstugan, Borgholm

Köpingsvik, inkl Klinta bodar

Sandvik

Kårehamn

Böda Hamn

Visa mer...

Fakta

Kommunala badplatser Mörbylånga kommun

Borgmästarviken, Glömminge

Färjestadens Hamn (handikappramp finns)

Granudden, Färjestaden

Kalvhagen, Mörbylånga

Klevabadet

Lökenäs, Glömminge

Mörbylånga hamn, Balken

Norra Viken, Mörbylånga

Näsby

Visa mer...
55 badplatser finns noterade på den karta som Ölands turism presenterar. Förvisso finns det många fler, mer eller mindre inofficiella.
Foto: oland.se
55 badplatser finns noterade på den karta som Ölands turism presenterar. Förvisso finns det många fler, mer eller mindre inofficiella.