Oenigt om gågata: ”Fullständigt omöjligt”

BORGHOLM Artikeln publicerades
Trångt på Storgatan i Borgholm där diskussionen om gågatuperiodens start samt längd aldrig sinar. ”Att få alla nöjda i denna fråga är fullständigt omöjligt”, säger cityföreningens ordförande Kjell Jacobsson.
Foto:Alexander Jensen
Trångt på Storgatan i Borgholm där diskussionen om gågatuperiodens start samt längd aldrig sinar. ”Att få alla nöjda i denna fråga är fullständigt omöjligt”, säger cityföreningens ordförande Kjell Jacobsson.

Ständigt diskussionsämne, ”omöjlig” att lösa - frågan om när och för hur länge Storgatan i Borgholm ska vara gågata är på nytt på kommunledningens bord.

– En svår fråga med olika ingångar och olika intressen, kommenterar kommunalrådet Ilko Corkovic (S) efter tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott där beslutet blev att inte fatta något beslut.

– Vi sköt på det. Ärendet kräver mer beredning, fler måste tillfrågas.

Enligt nuvarande riktlinjer ska gångfartsområdet på Storgatan vara gågata från påsk/mitten av april till måndagen efter Skördefesten.

Vid tidig påsk kan gågatuperioden därmed bli nära sex månader lång.

– Innan sommaren och i somras kom det signaler och synpunkter på att gatan stängs alldeles för tidigt. Flera handlare anser att stängningen påverkar omsättningen negativt och det ska man ha respekt för.

Med anledning av klagomålen lyfte kommunledningen frågan för att bland annat vända sig till cityföreningen.

Svaret därifrån:

– Gågata från 1 juni till sista augusti, under förutsättning att man kan lösa uteserveringarnas situation på ett smidigt och provisoriskt sätt, säger kommunalrådet.

Cityföreningens ordförande Kjell Jacobsson berättar att önskemålet har sin grund i enkätsvar från medlemmarna.

Som är oeniga. I vissa fall djupt oeniga.

– Det finns ingen hundraprocentig samstämmighet. En del vill ha gågata året runt, en del inte alls med undantag för den allra ”hetaste” perioden.

– Men sammanvägt hamnade vi ungefär där, från den 1 juni till den sista augusti, säger han till tidningen för att medge att den medskickade brasklappen är svår.

– Uteserveringarna blir drabbade vid en vacker och fin majmånad, speciellt Bönan på hörnet som har uteserveringen mitt på gatan. Men förr har man löst det genom att ha serveringarna efter husväggarna.

Fungerar den mixen - fotgängare, reklamskyltar och uteserveringar ska slåss om samma smala yta med parkerade bilar intill och trafik på gatan?

– Det är det som är problemet...att få alla nöjda i denna fråga är fullständigt omöjligt, säger Kjell Jacobssons vars slutsats delas av kommunalrådet.

– Så detta måste göras med omsorg. Vi ska titta på om uteserveringarnas situation, sedan får vi se om tiden för gågatuperioden ändras eller inte, säger Ilko Corkovic och tror på beslut i februari.

Kjell Jacobsson tar samtidigt upp ett annat problem på Storgatan kommunen inte löst trots år av klagomål - den alltför höga hastigheten inom gångfartsområdet.

– Det är rena undret att det inte skett några olyckor och det här har vi påpekat flera gånger. Men kommunen verkar inte ta det på allvar, säger Kjell Jacobsson, som från sin nuvarande arbetsplats kan se bilar köra in i området i 30-40 kilometers hastighet.

– Hastigheten måste ner, vi vill att kommunen gör någonting åt problemet, som bulor eller andra hinder, lite slalom.