Nya placeringar för kritiserade master

STORA RÖR/KÄLLA Artikeln publicerades
Omtag i Stora Rör, den telemastplacering orten protesterat emot ändras - från nära vatten till skog (krysset).
Foto: Borgholms kommun
Omtag i Stora Rör, den telemastplacering orten protesterat emot ändras - från nära vatten till skog (krysset).

4G-nätbolaget Net4mobility backar om den på förhand utskällda telemasten i Stora Rör - åtminstone placeringsmässigt.

Även i Källa är en mastflytt på gång.

Nätbolagets plan var annars att placera en 30 meter hög telemast i Stora Rör, 30 meter väster om hamnmagasinet där norra piren börjar. Efter högljudda protester i byn blir det inte så.

– Nej, bolagets konsult drog tillbaka ärendet i fredags, säger Joel Schäfer (S), ordförande för miljö- och byggnadsnämnden, efter nämndens sammanträde i veckan.

– I stället vill de ha masten nära den befintliga Telia-masten och som jag förstår det är det en lösning som både de i Stora Rör och bolaget är nöjda med och det är ju glädjande. Man har varit lyhörd och det är bra.

Den nya placeringen, mellan Strandstigen och stranden strax innan badplatsen, kräver nytt bygglovsförande med grannyttranden med mera.

– Det blir en ny runda innan beslut i nämnden, beskriver Joel Schäfer, ny på ordförandeposten sedan årsskiftet.

På nämndens ärendelista fanns även en ny och 42 meter hög telemast ”mitt i” Källa, också den kritiserad.

”Undertecknad vill överklaga ansökan/beslut om telemast vid Källa verkstad då läget är olämpligt placerat mitt i byn vid alla bebyggelser”, skrev en av flera protesterande Källabor till miljö- och byggnadsnämnden innan nämnden skulle fatta beslut.

– Men där kom den sökande med en ändring i sista sekunden, de vill flytta masten närmare den befintliga byggnaden på fastigheten och då måste det behandlas som ett nytt bygglovsärende med en ny runda även där.