Nu startar rekryteringen av ny turistchef

Öland Artikeln publicerades
Staffan Smedfors lämnade jobbet som turistchef i våras. Nu söks hans efterträdare.
Foto: Malin Edeborg
Staffan Smedfors lämnade jobbet som turistchef i våras. Nu söks hans efterträdare.

Direktionen för Ölands kommunalförbund tog vid senaste sammanträdet viktiga strategiska beslut kopplade till turismverksamheten.

Med utgångspunkt ur nuvarande turismstrategi beslutades om åtta punkter som ska ta turismverksamheten mot nya mål. Direktionen gav även ett uppdrag till förbundscheferna att starta upp processen med att rekrytera en turistchef.

– Efter en intensiv sammanträdesdag med fokus framförallt på vår turistverksamhet riktar vi nu blickarna framåt med tillförsikt och framtidshopp för Ölands turistverksamhet, säger Henrik Yngvesson (M), ordförande Ölands kommunalförbund.

De åtta prioriterade målen är:

1. Lägg inte tid och pengar på nya visioner och strategier – de är bra de som finns!

2. Fokus ska ligga på att göra handling av våra strategier

3. En revidering och synkronisering ska genomföras av de redan framtagna dokumenten

4. En operativ arbetsgrupp ska finnas för nystarten av organisationen

5. Strategin ska brytas ner i taktiska/operativa ettårsplaner och skapa system för och genomföra årliga utvärderingar

6. Prioritera turismnätverket

7. Skapa ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Kalmar i en gemensam framtidsgrupp

8. Rekrytera en turistchef med fullt ansvar under den operativa arbetsgruppen. Fokusera på gott ledarskap och lyhördhet