Nu kan du rösta fram Årets Ölandsby

ÖLAND Artikeln publicerades
Foto: Peter Boström

Nu är det dags att rösta fram Årets Ölandsby 2018.

Lämna ditt förslag med motivering och personuppgifter i formuläret genom att klicka här. Priset kommer att tas emot av byns representanter under skördefestinvigningen.

Kriterier för Årets Ölandsby:

• Årets Ölandsby ska vara en levande Ölandsby. Detta kan till exempel vissa genom att det i byn fortfarande finns ett levande jordbruk samt att andra traditionella närings- och kulturformer kunnat fortleva.

• Det är angeläget att begreppet levande även åskådliggörs genom att nya intiativ och projekt kunnat komplettera traditionen från förr.

• Årets Ölandsby kan även vara en socken eller ort.

• Byn ska vara välvårdad och skötseln av byn ska vara ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet och livet i byn.

• Byn ska vara en plats där bygemenskap frodas och där aktiviteter som engagerar alla generationer känns naturliga.

• Årets Ölandsby ska vara en by där livskvaliteten betonas och där såväl turister som fastboende kan trivas och bo.

 

https://gotamedia.wufoo/forms/r892l540txhnjh/

 

FAKTA

Årets Ölandsby/Socken genom tiderna

1999 Hulterstad

2000 Ryd

2001 Södvik

2002 Kastlösa

2003 Runsten

2004 Byxelkrok

2005 Stora Frö

2006 Löttorp

2007 Segerstad

2008 Föra

2009 Gärdslösa

2010 Södra Möckleby

2011 Köpingsvik

2012 Gårdby

2013 Stora Rör

2014 Färjestaden

2015 Borgholm

2016 Vickleby

2017 Böda

Visa mer...