Nej till Strands utbyggnadsplaner: ”De får återkomma”

Borgholm Artikeln publicerades
Norlandia AB, ägare av Strand i Borgholm, vill bygga ett 40-tal nya lägenheter samt satsa hotelldelen, men de första skisserna får nej av samhällsbyggnadsnämnden.
Foto: Michael Ståhl
Norlandia AB, ägare av Strand i Borgholm, vill bygga ett 40-tal nya lägenheter samt satsa hotelldelen, men de första skisserna får nej av samhällsbyggnadsnämnden.

Privatisering av hotellområdet vid Strand genom byggnation av bostadsrätter - den tanken ogillas av samhällsbyggnadsnämnden i Borgholm och nekar fastighetsägaren Norlandia AB positivt planbesked.

– De får återkomma, säger nämndordförande Lennart Bohlin (FÖ).

Det var i mitten av mars månad Ölandsbladet kunde avslöja att Strands ägare ansökt om detaljplanändring för att bana väg för en lägenhetssatsning modell större – tio till tolv lägenheter genom att höja dagens hotellbyggnad med en våning samt ytterligare ett 25-tal i en sju till åtta våningar hög nybyggnation på ytan där hotellet i dag har sin huvudparkering.

– Exakt hur stora lägenheterna blir har vi inte kommit fram till än, med förmodligen en kombination av olika tvåor och treor, kanske några ettor också. Men först börjar vi med planprocessen och sedan får vi ser hur långt vi kommer och vad det blir av det, berättade Norlandias fastighetsdirektör Per Torne då.

Samhällsbyggnadsnämnden hade frågan uppe för diskussion för en tid sedan och svaret till Norlandia är i detta skede nej.

Nämndens bedömning är att den föreslagna bebyggelsen kan påverka stads- och landskapsbilden på ett negativt sätt och att det finns risk för att kulturmiljövärden kan ”lida påtaglig skada av åtgärderna.”

Dessutom anses platsens fysiska förutsättningar vara starkt begränsade i och med låga marknivåer samt närheten till kustlinjen.

Höjda framtida vattennivåer finns med i samhällsbyggnadsnämndens överväganden i frågan om Strands önskade nybyggnation. Bilden tagen den 4 januari 2017 då ett passerande lågtryck med kraftiga nordostliga vindar bakom pressade in vatten mot ostkusten och lade delar av Borgholm under vatten.
Foto: Michael Ståhl
Höjda framtida vattennivåer finns med i samhällsbyggnadsnämndens överväganden i frågan om Strands önskade nybyggnation. Bilden tagen den 4 januari 2017 då ett passerande lågtryck med kraftiga nordostliga vindar bakom pressade in vatten mot ostkusten och lade delar av Borgholm under vatten.

– Nämnden sa nej till Norlandias ansökan om planbesked i den utformning som det var redovisat nu, sedan får de återkomma och diskutera med våra experter på planavdelningen för att komma vidare, till exempel tror jag inte att vi har några problem med att acceptera en våning till på Strand, kommenterar nämndordförande Lennart Bohlin (FÖ) och berättar att den stora diskussionen i nämnden vare sig handlade om stads- och landskapsbilden eller närheten till vattnet, där översvämningen den 4 januari 2017 är en varningssignal på vad som komma kan.

– Det som diskuterades mest var användningssättet, att bostäder leder till en inte alltid önskad privatisering av området. I dag är det hotell och det bör nog även i fortsättningen vara hotell. Det tyckte nämnden i det här läget.