Åkerboskolans framtid:  När stolarna i bygdegården inte räcker till

Löttorp Artikeln publicerades
En renoverad Åkerboskola eller en ny? En skola på 3600 eller 2800 kvadratmeter? Kommunalrådet Ilko Corkovic var en av många på plats i Löttorps bygdegård för dialogmöte.
En renoverad Åkerboskola eller en ny? En skola på 3600 eller 2800 kvadratmeter? Kommunalrådet Ilko Corkovic var en av många på plats i Löttorps bygdegård för dialogmöte.

Hur ska Åkerboskolan se ut i framtiden? Drygt ett 150-tal nordölänningar ville vara med för att lyssna och ge sina synpunkter vid måndagskvällens dialogmöte i Löttorps bygdegård.

Om det var lite sisådär med uppslutningen till kommunens dialogmöte i februari, så var det närmast lapp på luckan när Föräldrar med Lise-Lotte Claeson i spetsen på egen hand bjöd in till ett uppföljningsmöte:

– De besked vi fick i februari gjorde många chockade och upprörda, det är därför vi är här i dag.

Det blev en lång kväll, men många diskussioner, en del hårda ord, klargöranden och lite nya frågetecken.

Inledningsvis handlade det mest om storlek på framtidens Åkerboskola. Dagens skola, utan den så kallade ”paviljongen”, är på drygt 5000 kvadratmeter.

Den storlek som nu nämns är på 2 800 kvadratmeter.

Lars Ljung (S) betonade att Åkerboskolan byggdes för att kunna ta emot 350 elever, men att det idag går drygt 180 elever på skolan. Den till vardags utvecklingschefen vid Oskarshamns kommun påpekade att den nya skolan måste byggas efter underlag från skolan och att driftskostnaderna också blir därefter.

En förälder uttryckte oro för att minska på skolan.

– Det kan vara en anledning att man flyttar hit, att det finns ytor för våra skolbarn.

Marcel van Luijn (M) var besviken över hur Åkerboskolan ”hanterats”, där beslut har ändrats för nya beslut.

– Det är inte lätt för oss föräldrar att följa med i svängarna, som en av mötesdeltagarna kommenterade.

Mats Olsson fick placera ut nya rader med stolar. Ändå fick några av mötesdeltagarna stå.
Mats Olsson fick placera ut nya rader med stolar. Ändå fick några av mötesdeltagarna stå.

Kommunalrådet Ilko Corkovic (S) var noga med att säga att inga beslut är tagna om skolans framtida storlek och hänvisade till arbetsgrupper, men håller fast vid åsikten om att en ny skola är att föredra framför renovering:

– Det vore ett tjänstefel att gå emot professionen som i sin rapport säger att det inte vore försvarbart ekonomiskt att renovera.

Robert Nilsson (FÖ) är verksam inom byggbranschen och gav en annan bild av rapporten om Åkerboskolans status:

– Som jag läser rapporten så tolkar jag att skolan inte är i så dåligt skick.

Men samtidigt så gav Robert Nilsson i sin yrkesroll ”motståndarsidan” att så kallade modulbyggen numera är vanligt i byggbranschen.

– Modulhus behöver inte vara dåligt, det beror på vad man frågar efter.