Mörbylånga kommun avbryter upphandlingen av högstadiet

Färjestaden Artikeln publicerades
I dag är leendena inte lika muntra som i oktober, då anbudet för högstadiet precis hade skickats ut. Nu vill Mörbylånga kommun avbryta upphandlingen, eftersom anbudsunderlaget var felaktigt.
Foto:Malin Edeborg
I dag är leendena inte lika muntra som i oktober, då anbudet för högstadiet precis hade skickats ut. Nu vill Mörbylånga kommun avbryta upphandlingen, eftersom anbudsunderlaget var felaktigt.

Mörbylånga kommun har begärt att upphandlingen om det nya högstadiet ska avbrytas. ”Det var det bästa vi kunde göra av situationen”, säger kommunalrådet Henrik Yngvesson (M).

– Vårt upphandlingsunderlag är inte fullödigt, förklarar han.

På torsdag förmiddag skickade Mörbylånga kommun in en begäran om upphävning till Förvaltningsrätten.

– Våra jurister har tittat på det och kommit fram till att vissa delar som Hansa Bygg lyfter saknas. Skall-krav kan inte rättas till i efterhand. Därför gör juristerna och våra tjänstemän bedömningen att upphandlingen ska avbrytas.

Enligt Yngvesson kan anbudet inte gå till Hansa Bygg, även om NCC inte uppfyllt alla Skall-krav.

– När NCC:s anbud räknas som ogiltigt återstår bara ett anbud och då finns ingen konkurrens.

Istället ska kommunen korrigera bristerna i upphandlingsunderlaget och lägga ut högstadiet på nytt anbud.

– Det är skit. Det här tar tid, vi tappar månader på det.

Vad har du sagt till tjänstemännen?

– Jag har frågat hur det kunde bli så här. Det är visst vissa nya delar i LOU (lagen om offentlig upphandling) som inte har uppmärksammats.

Både Hansa Bygg och NCC har nu rätt att överklaga begäran om upphävning. Utan överklagande skulle ett nytt anbud kunna gå ut i början av februari. Senaste anbudstiden löpte från oktober till december, och om lika lång tid ska ges till det nya anbudet är vi framme i april innan en ny tilldelning kan ske.

– Det ser svårare och svårare ut att ha en skola i augusti 2019. Det här är inte bra. Jag hade velat ha en skola färdig hösten som var, så egentligen skulle skolan redan ha funnits på plats, säger Henrik Yngvesson.

Nu planerar kommunen att vinna lite tid på att genom konsult påbörja en detaljprojektering av skolan. Det arbetet skulle egentligen entreprenören utföra, men nu kan i stället den entreprenör som får tilldelningen köpa detaljprojekteringen av kommunen.