Mångfald

Öland Artikeln publicerades

Mångfald är ett vackert ord. Att inte vara ensam. Att kunna hjälpa varandra. När vi är många. När vi är olika. Det gäller i naturen likaväl som det gäller oss människor. Över hela världen.

Ofta hör vi begreppet”biologisk mångfald”. Kanske är det fler än jag som ibland har tyckt att det har varit ett alltför abstrakt begrepp. Vad betyder det egentligen? Men jag har kommit fram till att det är rätt enkelt.

Mångfald – motsatsen till enfald.

Mångfald – en möjlighet att hjälpa varandra eftersom vi är många. Och olika.

Bland oss människor är mångfalden en gåva. Människor med olika erfarenheter, olika behov, olika möjligheter. Du och jag får använda det som vi bär med oss för att göra livet rikare för andra. Och du och jag får ta emot så mycket från dem vi möter – om vi är beredda att möta dem.

”Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor.” (Nalle Puh)

Ett möte med någon som är olik mig själv kan till att börja med vara skrämmande. Olikheten kan vara svår att förstå. Omöjlig att ta till sig. Men om vi stannar kvar i mötet, i stället för att vända ryggen till, så kan det växa fram en nyfikenhet. Då kan vi börja ställa frågor till varandra.

– Hur tänker du?

– Vad tycker du?

– Varför gör du så?

Om vi då inväntar svaren, lyssnar och försöker förstå. Då kan vi också få uppleva mångfaldens glädje.

Det finns ofta en logik bakom människors beteende. Kanske en annan sorts logik än din egen, men det händer något med relationen när jag är nyfiken istället för dömande.

Vi är många. Vi är olika. Vi behöver varandra.

fakta

Kom visa mig vägen

Kom visa mej vägen

kom håll min hand

för jag är lite vilsen

och ensam ibland

det kan vi väl alla vara

 

Kom ge mej ett tecken

jag ser och förstår

en stjärna som visar

vart vandringen går

jag är ju en människa bara

Atle Burman

Visa mer...