”Kritisera KLT är som att hälla vatten på en gås!”

Öland Artikeln publicerades
Peter Boström, chefredaktör.
Peter Boström, chefredaktör.

”Det borde ni tänkt på innan ni bosatte er på landsbygden”, är vad KLT förmedlar till ölänningarna. Ni borde ha tänkt på att det är de bosatta på landsbygden ni är satta att arbeta för!

Samtalen till Kalmar Läntrafik finns inspelat på band, så om KLT verkligen ville gå till botten med sitt bemötande mot sina kunder så vore det inga som helst problem.

Men det är bara att läsa KLT-styrelsens svar i dagens tidning och vad trafikdirektörer tidigare har sagt om kollektivtrafiken på Öland så förstår man att Öland inte är något prioriterat område.

”Kostnaderna för respektive närtrafikområde särredovisas inte”, låter KLT-styrelsen meddela. En klassisk härskarteknik. Siffror och statistik som kan användas emot företag/organisation går märkligt nog inte att ”särredovisas”.

Att kritisera KLT märker ölänningarna är som att hälla vatten på en gås, det rinner bara av. När våra barn inte längre kan ta bussen till sina träningar, eller när byar blir helt utan bussförbindelser - ja, då får vi höra att skolskjutsarna numera ska räknas in, så därför har det blivit fler bussturer på Öland. Voila, lite matematik i den högre skolan!

Skattehöjningen 2012 gav 100 miljoner kronor. Pengarna användes till citat: ”de starka linjer som sammanbinder kommunhuvudorterna i länet, likställt Närtrafikutbud i hela länet och utbyggd Krösatågstrafik”.

Eftersom Närtrafiken fortfarande betraktas som ett fiasko för ölänningarna, så kunde vi på Öland i det närmaste tagit vår del av skattepengarna och kastat i Kalmarsund.

Att vi ölänningar till exempel ska behöva vara med och betala Krösatåg, inköpta av regionerna i norra Götaland för 156 miljoner kronor och som dessutom måste renoveras för 9,3 miljoner för att inte få körförbud, känns surt. I synnerhet efter vad vi själva får i gengäld.

Det usla bemötandet av KLT ursäktas med att avtal är på väg att löpa ut och nya ska ta vid, men först efter ytterligare inställningar av ”nya system”.

Med andra ord så vet en ölänning inte hur länge man ska behöva vänta för att KLT ska uppnå vad som egentligen borde anses som folkvett. Översätt detta till ett privat företag och fundera över vad det skulle gjort för aktievärdet...