Ledare: ”Jag skulle aldrig klara att vara socialnämndens ordförande - den insikten har jag!”

Öland Artikeln publicerades

Alla begriper att posten som socialnämndens ordförande är en av de mest utsatta roller du kan ha i vårt samhällssystem. Där bör det finnas en person med både nypor och silkesvantar.

Om Gunilla Karlsson, Mörbylångas socialnämndsordförande besitter de egenskaperna?

Jag kan henne för dåligt för att uttala mig rakt av om det. Där utgår jag från att majoriteten gjort en noggrann analys och funnit att Gunilla Karlsson är kvinnan för uppdraget.

Som socialnämndens ordförande är du chef över hela den social verksamheten i kommunen. Det handlar om känsliga ämnen - kommunens hälso- och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst, barn och vuxna som mår dåligt, nyanlända, missbruk, familjefrågor...

Listan kan göras så oerhört lång.

Socialnämndens ordförande är ytterst ansvarig för 312,5 miljoner kronor som ska fördelas bara under 2019. 2020 är det nya 312,5 miljoner att fördela.

Hittills i år ligger socialnämnden 6,6 miljoner i underskott. Det där finns nog en viss acceptans för både bland politiker, tjänstemän och vanliga kommuninvånare.

Att bli uppringd mitt i natten och kunna ge svar på svåra frågor finns säkert också förståelse för att det är svårt. Men att ge direkt felaktiga uppgifter, om en familj som redan uppenbart befinner sig i ett totalt trauma är inget som en socialnämndsordförande ska göra. Det är också Gunilla Karlsson med ett par dagars distans fullt medveten om och därmed ångerfull.

Att till reporter på fredagen säga att denne får återkomma på måndag med frågor eftersom hon är upptagen med Ölands Skördefestjobb är inte förenligt med rollen som socialnämndens ordförande. Då har Gunilla Karlsson inte förstått allvaret i det hon har gjort eller heller inte sitt uppdrag. Att vara socialnämndens ordförande är hantera svåra frågor rätt och skyndsamt.

Att hänvisa upprörda pensionärer som hastigt blivit av med sin möjlighet att få hjälp med matleveranser från restauranger, till kommande möte någon månad bort är inte att hantera frågor skyndsamt.

Att ta upp frågor som redan tagits beslut om i socialnämnd och att ändra i socialnämndens protokoll är väl milt uttryckt inte heller sådant som en socialnämndsordförande ska syssla med.

Uppgiften som socialnämndens ordförande är sannerligen inte lätt. Jag skulle själv omöjligt klara av rollen. Den insikten har jag.