Lantbrukare anmäld av kommunen - misstänks för brott i skyddsområde

ÖLAND Artikeln publicerades
Polisen har fått in en anmälan om brott mot områdesskydd.
Foto: Arkiv
Polisen har fått in en anmälan om brott mot områdesskydd.

En lantbrukare på norra Öland är polisanmäld av kommunen.

Enligt anmälan har denne tagit bort sand från strandskyddat område för att bland annat använda sanden i den egna verksamheten.

– Det stämmer, det finns en polisanmälan från mitten av oktober där en utpekad person misstänks för brott mot områdesskydd, personen är bosatt på norra Öland, bekräftar Ölandspolisen.

Formellt är det samhällsbyggnadsförvaltningen som gör en åtalsanmälan till åklagarkammaren i Kalmar och den görs efter inspektion på plats samt flera klagomål.

De olovliga åtgärder som utförts, enligt kommunen, är grävarbeten/schaktning samt bortförande av strandsand och dynbildningar inom strandskyddat område.

– Enligt uppgift ska sand och strandvallar ha tagits flera gånger från stranden under cirka tre års tid. Sanden ska enligt klagomål bland annat ha lagts utanför verksamhetens ladugård där det går kor, sägs det i anmälan (...) Enligt klaganden har stora mängder sand och strandvallar försvunnit från stranden.

Kommunens egen inspektion slår fast ”stranden väsentligt ändrat karaktär där sanden tagits bort”.

Området är av riksintresse och har ”högsta naturvärde” i länsstyrelsens naturvårdsplan.