Länsstyrelsen ger tillstånd till utökad skyddsjakt på Öland

ÖLAND Artikeln publicerades
Hotade fågelarter ska skyddas med utökad skyddsjakt på predatorer.
Foto: Albin Brönmark
Hotade fågelarter ska skyddas med utökad skyddsjakt på predatorer.

Länsstyrelsen har, efter en ansökan från Mörbylånga Jaktvårdskrets, beslutat att ge utökad skyddsjakt efter vissa predatorer på Öland.

Skyddsjakten gäller hela Öland och omfattar rödräv, grävling, mård, gråtrut/fiskmås, kråka, kaja, skata och korp. Den ska ske så långt som möjligt under ordinarie jakttid om sådan finns. Länsstyrelsen ska också betala bidrag till Mörbylånga Jaktvårdskrets för att ombesörja predatorjakten.

Detta görs för att gynna hotade markhäckande fågelarter som exempelvis sydliga rasen av kärrsnäppa, brushane, rödspov för vilka Kalmar län har ett internationellt ansvar. Detta ska ses som ett komplement till habitatförbättrande åtgärder.

Forskning som har bedrivits på sydöstra Ölands sjömarker visar att predatorer utgör ett stort hot mot de hotade fåglarnas utveckling. Risken finns att det leder till en ännu snabbare minskning av vissa populationer och att de på sikt helt försvinner.