Kunskap om eldning är viktigt

Öland Artikeln publicerades
Den senaste tiden har det varit flera sotbränder på Öland.
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie
Den senaste tiden har det varit flera sotbränder på Öland.

Under två dagar uppstod soteld på tre orter på Öland, Borgholm, Kolstad och i Färjestaden. Bör vi oroa oss för att elda i våra kaminer?

Med en kall vinter följer ökad risk för soteld. Det finns tips för att slippa drabbas.

– När man eldar i vedkamin eller spis uppstår rök som går upp i skorstenen. Röken innehåller en massa olika saker, bland annat sot. Den sot som avlagras på insidan av skorstenen är den som sotaren brukar sota bort, säger Rutger Thuresson, räddningschef på Räddningstjänsten.

Han förklarar vad soteld är.

– Det är när soten som sitter på insidan av skorstenen börjar brinna. Det kan bero på att det inte sotats på länge men det finns en risk när det är nysotat.

När sotaren varit på plats så dras en viska ner i skorstenen och den skrapar bort sotet. Allt sot går inte att få bort. Det blir alltid någon millimeter kvar längst ut och därför är det lättare att det tar sig.

– Det är oftast ingen fara med den soten som uppstår efter sotarens besök för det brukar inte bli så mycket problem med det. Problemen är när det är mycket sot som börjar brinna. När det sotet börjar brinna så sväller det mycket och skorstenen kan tryckas sönder av det.

Det i sin tur gör att skyddet mellan skorstenen och resten av huset försvinner.

– Jag tycker inte att man ska oroa sig för att elda. Det är inte så konstigt att det hände så mycket nyligen för när det är kallt så är det många som börjar elda och vi har ett antal soteldar varje år. Om alla eldar samtidigt så ska det rent procentuellt bli några stycken soteldar.

– Om man sotar ur regelbundet och eldar på det sätt som man ska göra så har man inget att oroa sig för.

Med torr ved blir det bättre förbränning som medför mindre sot.

– Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, reds anm) som ger allmänna råd om hur ofta man bör sota med tanke på vilken typ av panna man har, hur mycket det eldas och vilken klimatzon det är. Sen är det respektive kommun som tar ett beslut om det.

På Öland är det samma beslut som gäller i båda kommunerna.

– Om man får en soteld hemma så mullrar det mycket i skorstenen. Då kommer det antingen upp gnistor eller lågor utvändigt. Det man absolut inte ska göra är att ta sig upp på taket och hälla på vatten.

Det gör att sotet sväller ytterligare och effekten kan bli att trycket gör att skorstenen trycks sönder.

– Den lagstadgade sotningen är till exempel på en vedpanna vart tjugonde vecka med ett längre uppehåll under sommaren. För en braskamin gäller sotning en gång om året om man eldar mer än en kublikmeter ved om året och det gör ju de allra flesta, säger Björn Sandher, sotare.

Han berättar att det oftast är de som ringer till sotaren och säger att de eldar med mindre än en kubik per år, men eldar mer, som drabbas av soteld.

– Eldar man mindre än en kubik är det sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte år.

De vanligaste soleldarna säger Björn Sandher är i braskaminer och att den vanligaste orsaken till att det uppstår är att man lagt in för mycket ved.

– Egentligen så ska man bara lägga in 2.5 kilo ved i timmen, det motsvarar tre-fyra vedträd, och sedan ska den vila tills det är en fin glödbädd och sedan kan man lägga på 2.5 kilo ved igen.

Det bidrar till att man får en jämn och fin förbränning med gråaktig sot. Vilken sorts ved man eldar med påverkar resultatet mycket.

– Det man ska elda med är bok eller björk. Ek är det allra lurigaste, det innehåller garvsyra och eldar man med ek som inte är tre till fyra år gammalt så löser garvsyran ut. Den kan totalförstöra en plåtkamin på tre månader.

Björn Sandher har många års erfarenhet som sotare. Han har sotat i fem olika distrikt.

– Ölänningarna är de skickligaste vedeldarna som jag har mött. De är duktiga på att ställa in spjäll och eldar på ett vettigt sätt.

Fakta

Gör så här om sotbrand uppstår i skorstenen:

1. Stäng alla luckor på eldstaden2. Ring 112.3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket.4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.Källa: Brandskyddsföreningen

Visa mer...