Pionjärerna i den ursprungliga studiecirkeln. Sittande från vänster: Ingrid Andersson och Mainy Ekberg. Andra raden från vänster: Solveig Engarås, Roger Larsson, Margaretha Berneke, Britta Svensson och Lars Sjöqvist. Tredje raden från vänster: Bo Ekberg, Lars-Erik Andersson, Arne Andersson, Gunnel Andersson, Gudrun Dahlberg Axelson och Thorsten Nilsson.

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant