KSRR: ”Vi har varit väldigt tydliga”

BORGHOLM Artikeln publicerades

KSRR:s förbundschef Jan Fors reagerar starkt på de uttalanden ledningen för Borgholm Energi gjort i samband med sopskandalen.

– Mycket anmärkningsvärda uttalanden, KSRR blir felaktigt och ensidigt utpekat för problem Borgholm Energi känt till.

– Hade det varit ett annat bolag än KSRR hade vi polisanmält det. (Carl Malgerud (M), ordförande Borgholm Energi)

– Vi har aldrig haft anledning att tro att det aldrig har blivit sorterat (Anders Lindholm, vd Borgholm Energi).

Två citat från den intervju Ölandsbladet hade med ledningen för Borgholm Energi (Beab) i tisdagens tidning.

Jan Fors, förbundschef på KSRR, har flera invändningar mot den bild företrädarna för Beab målar upp i intervjun.

– Så här är det, vi kan inte sortera Borgholms avfall på grund av det är för många lösa föremål i avfallet samt att det även består av verksamhetsavfall, som lastpallar, och det här vet Beab om.

– Faktum är att de har samma slutsatser, säger Jan Fors och hänvisar till ett färskt examensarbete – ”Turismens påverkan på den lokala avfallshanteringen – en fallstudie av Borgholms kommun ” – genomförd av studenter på Lunds Universitet med externt handledarstöd från Borgholm Energi där det bland annat slås fast att de gröna påsarna går sönder vid komprimering.

Jan Fors påpekar också att Borgholms kommun senaste plockanalys av avfallet, genomförd 2009, visade på en betydande del verksamhetsavfall.

– Så i sak är vi överens, problemet är löst avfall samt verksamhetsavfall. Med det sagt anser jag att deras uttalanden är mycket anmärkningsvärda, KSRR blir felaktigt och ensidigt utpekat för problem de känt till.

Att den information Jan Fors och KSRR gett till Anders Lindholm och andra på Beab kan ha missförståtts ser han som uteslutet.

– Jag hävdar med bestämdhet att vi varit mycket tydliga: det går inte att sortera Borgholms avfall och har aldrig så gjort. Det finns inget utrymme för missförstånd och min bild är att detta har Beab varit väl medvetna om.

– Vi har försökt vara tydliga, vi har försökt hjälpa till, vi har lämnat förslag - vad Beab sedan gjort kan jag inte svara på.

Det finns ett rykte som säger att KSRR inte är intresserade av matavfallet från Borgholm, ni har så det räcker och blir över ändå?

– Fullständigt fel. Det är ett illvilligt rykte planterat av någon som vill få det att se ut som att KSRR är boven i sammanhanget. Vi har inga som helst sådana bekymmer.

– Dessutom finns det ingen logik i att KSRR medvetet skulle missköta ett avtal och därmed sänka sitt eget arbete. Vi har lagt ner enorma resurser, så mycket tid, kraft och pengar, på att få det här att fungera, varför skulle vi då göra något sådant?

Vilka fel har KSRR gjort i detta?

– Vi har brustit i protokollföring. Å andra sidan var det först samma dag som ni publicerade artiklarna som Beab för första gången frågade om protokoll från våra uppföljningsmöten.

Jan Fors framhåller vidare att KSRR för drygt ett år sedan rekommenderade Beab att säga upp avtalet eftersom avfallet inte gick att sortera.

– Men det valde man att inte göra, i stället har avtalet förlängts ett år.

På sin hemsida säger Beab att de har respekt för de bekymmer KSRR haft i och med att den förra sorteringsmaskinen ”inte fungerade”.

– Stämmer inte heller, den fungerade. Det vi tvistade om var att den inte klarade den avtalade kapaciteten. Ändå blev soporna från våra medlemskommuner alltid sorterade, vi löste det genom källsortering och dubbla skift.

Hur ser du på Beabs tal om återbetalning? De vill betala ett lägre pris än sorteringstaxans 890 kronor/ton.

– KSRR har ett avtal om att ta hand om Borgholms hushållsavfall och får mycket verksamhetsavfall, som vi måste hantera - vi kan ju inte gärna köra tillbaka det till Borgholm.

– Vårt pris för den typen av avfall är 1600 kronor/ton. Andra aktörer har andra priser, men jag skulle bli förvånad om någon tar under 1 000 kronor.

Framtiden, hur går ni vidare?

– KSRR har ett långt samarbete med Borgholm, det vore olyckligt om det slutade så här. Båda parter får anstränga sig för att få matavfallshanteringen att fungera, jag tror att vi kan hitta lösningar för att komma vidare. Beab har bra och kompetenta medarbetare som vi haft bra diskussioner med.