Trafikverket har hittat en lösning på köerna

Ölandsbron Artikeln publicerades
Övergången från två till en fil kan ha legat för nära vägarbetet och därför orsakat måndagens långa köer.
Foto: Arkiv
Övergången från två till en fil kan ha legat för nära vägarbetet och därför orsakat måndagens långa köer.

Övergången från två filer till en ska ske en kilometer innan själva vägarbetet. På det sättet hoppas Trafikverket att trafiken ska flyta på bättre över Ölandsbron.

Trafikverket varnade för köer inför att broarbetet skulle starta under måndagen. Ändå blev det timslånga köer för många ölänningar som var på väg från Kalmar till Öland under måndag eftermiddag och kväll.

– Köerna sträckte sig ut på E22 till brandstationen och norrut mot Ikea, men även ända in till Kvarnholmen och Bergavik, beskriver projektledaren Johan Wesley som kallade till ett krismöte under tisdag förmiddag.

– Vi lyssnar, analyserar och nu försöker vi göra en förändring.

Förändringen går ut på att övergången från två till en fil sker redan en kilometer innan vägarbetet, från Kalmar till Öland. På det sättet hoppas Trafikverket att bilisterna ska ha klarat av sammanvävningen innan de kommer fram till arbetsområdet. Lösningen liknar den övergång till bussfil som fanns under vårens arbete.

– Som det varit nu har bilisterna mött tre förändringar samtidigt, att fundera på vilken fil de ska köra i, att upptäcka att vi jobbar på vägen och att vägen plötsligt blev betydligt smalare.

Hastigheten förbi vägarbetsområdet är 70 kilometer i timmen, men under måndag eftermiddag körde bilarna i 15 kilometer i timmen.

– Det säger sig självt att vi får förbi fler bilar om de kör i 50-70 kilometer än 15. Vissa bilar hade också 50 meter emellan sig, där hade det gått att få in ytterligare två bilar, säger Johan Wesley som räknar med att åtgärden ska kunna höja trafikmängden, minska stora köbildningar och få till en smidigare flöde förbi vid arbetsplatsen och över bron.

Han påminner dock om att det lär fortsätta vara köer under rusningstider fram till den 22 september. Även i fortsättningen är därför viktigt att bilisterna planera sin resa i förväg och håller hastigheten samt avståndet mellan bilarna.