Kommunen anser att överklagan beror på en missuppfattning

Färjestaden Artikeln publicerades
Mörbylånga kommun hävdar att den inte har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller Färjestadens högstadium.
Foto: Atrio arkitekter
Mörbylånga kommun hävdar att den inte har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller Färjestadens högstadium.

Mörbylånga kommun menar att en missuppfattning ligger bakom Hansa Byggs överklagande av högstadieskolans upphandling. Kommunen bestrider att fel har begåtts.

Företaget P&E Invest AB vann den nya upphandlingen av högstadieskolan, men tilldelningen överklagades av Hansa Bygg.

Hansa bygg anser att Mörbylånga kommun missat att ta in en egenförsäkran för en av P&E:s underentreprenörer. En egenförsäkran förkortas ESPD och är ett preliminärt bevis på att ett företag uppfyller ställda kvalificeringskrav.

Mörbylånga kommuns jurist har nu kommit med sitt svar till Förvaltningsrätten. Kommunen anser att ”Hansa Byggs talan synes baseras på en missuppfattning av syftet bakom reglerna med egenförsäkran”.

I svaret håller kommunen med om att P&E inte bifogade någon ESPD. Däremot bifogade företaget istället full bevisning för att underentreprenören uppfyller de ställda kraven på kvalificering. Enligt Mörbylånga kommun har kommunen inte brutit mot lagen om offentlig upphandling då de godkänt full bevisning, istället för preliminär.