Klart: Skäftekärr läggs ut till försäljning i påsk

Skäftekärr Artikeln publicerades
Sveaskog kommer att lägga ut Skäftekärr till försäljning under våren.
Foto: Kenth Jönsson
Sveaskog kommer att lägga ut Skäftekärr till försäljning under våren.

– Vi planerar att annonsera ut Skäftekärr till försäljning framåt påsk.

Det säger Klara Tibblin, fastighetschef på Sveaskog.

I januari skrev Ölandsbladet om oron som Böda hembygdsförening känner inför försäljningen:

”Det skulle drabba historien, socknen och människorna här uppe hårt på många sätt om Skäftekärr skulle övergå i privat ägo”, skrev ordföranden i Böda hembygdsförening, Börje Andersson, i ett brev till Borgholms kommun.

Nu är det bestämt att det blir försäljning:

– Vi har ett beslut från styrelsen att avyttra jägmästarbostaden. berättar Klara Tibblin.

– Målsättningen är att Sveaskog ska hålla sig till skogsbruk, fortsätter hon.

Vad som ska säljas är den gamla jägmästarbostaden med intilliggande park. Själva järnåldersgården behålls i Sveaskogs ägo tills vidare.

– Där kommer föreningen Fornverkstan att ha kvar sin verksamhet, säger Klara Tibblin.

I sommar kommer hyresgästen Skäftekärr ekonomisk förening att ha kvar sin verksamhet på Skäftekärr, men det blir ingen restaurang i byggnaden.

– Jag hoppas vi hittar en köpare som vill driva verksamhet på Skäftekärr, säger Klara Tibblin.

– Förhoppningen är att det ska bli verksamhet även andra tider än sommaren, fortsätter hon.