Känd kyrka med nytt namn

Borgholm Artikeln publicerades
Peter Bernhardsson lyckönskar Josue Leones som pastor i Equmeniakyrkan Öland vilket församlingens ordförande Lennart Stangius instämmer i.
Foto:Maria Wiell
Peter Bernhardsson lyckönskar Josue Leones som pastor i Equmeniakyrkan Öland vilket församlingens ordförande Lennart Stangius instämmer i.

Det är sex år sedan som tre samfund i Sverige gick samman och bildade Equmeniakyrkan. Nu har den blivit synlig även på Öland.

I söndags var det extra högtidligt i missionskyrkan i Borgholm när pastor Josue Leones installerades. Han har under ett års tid tjänstgjort i församlingen och togs nu emot som pastor, efter att för tre veckor sedan ha fått sin slutliga ordination som pastor på Equmeniakyrkans rikskonferens.

– Välkommen in i pastorskollegiet i vårt stora samfund i Sverige, säger Peter Bernhardsson som deltog i högtiden som regional kyrkoledare.

Efter två frågor till Josue Leones om hans ansvar som pastor och ett löfte om att han alltid skall följa tystnadsplikten poängterade Peter Bernhardsson sitt ansvar som kyrkoledare.

– Det är min uppgift att vara till stöd och uppmuntran för Josue och hans familj, men även följa församlingens arbete och utveckling för att finnas till som kyrka lokalt på Öland.

Församlingens ordförande Lennart Stangius hälsade Josue Leones varmt välkommen med förhoppningen om att han skall vilja stanna i sin pastorstjänst framöver.

I sin installationspredikan ställde Josue Leones frågan om hur kyrkan kan vara närvarande för människor och samhälle lokalt på Öland.

– Skall vi finnas till för vår egen skull, för att vi själva skall bli nöjda. Eller skall vi finnas till för och berätta om evangeliet för människor som söker och har frågor?

På samma tema utmanade han församlingen att våga gå utanför kyrkan.

– Det är inte självklart att alla samtal skall föras innanför väggarna, i kyrkan.

Efter gudstjänsten samlades alla som deltagit i högtiden utanför kyrkan, där en ny namnskylt markerar att församlingen på Öland är en del i den riksomfattande Equmeniakyrkan. Peter Bernhardsson berättade om symboliken i korset i loggan och om processen där Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan gick samman till en gemensam kyrka för sex år sedan.

De fyra olika färgerna i korset representerar de tre samfunden samt Equmenia som är det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Scoutverksamheten som finns i Sankt Olofs kapell i Byxelkrok har sedan tidigare benämnts som Equmenia Scout.

Vid kaffesamkvämet som följde framfördes hälsningar från Pingstkyrkan och Svenska kyrkan.

Fakta

Equmeniakyrkan

På Öland har församlingen knappt 50 medlemmar samt en scoutverksamhet med 20-talet scouter. Föreståndare och pastor: Josue Leones.

Equmeniakyrkan i Sverige bildades 2011 sedan Svenska Baptisamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan gått samman. 750 församlingar, 67 000 medlemmar.

Visa mer...