Kallar till möte om åtgärder i Slottsskogen – ”Kan finnas oro”

BORGHOLM Artikeln publicerades
Borga hage naturreservat ska få en ny skötselplan med flera planerade åtgärder.
Borga hage naturreservat ska få en ny skötselplan med flera planerade åtgärder.

Skötselplanen med olika åtgärder för naturreservatet Borga hage/Slottsskogen ska klubbas igenom. Men först anordnas ett informationsmöte i Borgholm.

Den nya skötselplanen för naturreservatet Borga hage, där Slottsskogen ingår, har varit ute på remiss och om cirka en månad ska den klubbas igenom.

Men först anordnas det på onsdag kväll en informationskväll för allmänheten i Folkan i Borgholm.

– Vi kommer berätta om de formella bitarna, exempelvis vad en skötselplan är, hur det har fungerat historiskt och hur vi vill göra framöver. Mycket fokus kommer att ligga på vilka värden vi vill bevara, varför och vilka åtgärder vi vill göra, säger Karin Bergman, landsbygdsdirektör och chef för avdelningen för utveckling och landsbygd på länsstyrelsen.

– Slottsskogen är väldigt välbesökt och många är engagerade. Vi tycker det är viktigt att förklara hur vi tänker och vilka åtgärder vi vill göra. Eftersom det kan finnas oro för eventuella förändringar, fortsätter hon.

Vilka förväntningar har ni?

– Vi hoppas det kommer många intresserade som kommer med tankar och frågor kring detta så att inget känns oklart i efterhand.

Finns det möjlighet att påverka skötselplanen?

– Vi är öppna för synpunkter, lyssnar och ser om det är något vi kan tillgodose.

Vad händer här näst?

– Vi ska ta ett beslut om skötselplanen och i samband med det kommer vi även att bilda ett skötselråd. Vi har gjort det i andra publika områden och där samlar vi flera berörda aktörer och intressenter för att diskutera planerade åtgärder.

Karin Bergman, landsbygdsdirektör och chef för avdelningen för utveckling och landsbygd på länsstyrelsen.
Foto: Pressbild
Karin Bergman, landsbygdsdirektör och chef för avdelningen för utveckling och landsbygd på länsstyrelsen.