De som i flera omgångar har överklagat detaljplanen för Isgärdes sju nya tomter, har lagt stor vikt vid vägdragningen, en även den bevarandsvärda naturen. Bland åsikterna nämns att tillfartsvägen till det nya området bör dras från Ispeuddevägen, och inte från Bertil Palms väg (se illustration).

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant