Inget stöd från kommunen för bättre kommunikationer på Capellagården

Vickleby Artikeln publicerades

 

Capellagården har en ”syster-skola” i Steneby i Bengtsfors kommun. ”Det är en betydligt mindre kommun men skolan får ett helt annat stöd”, säger Hans Ahlin som är ordförande för Capellagården.
Foto: unknown
Capellagården har en ”syster-skola” i Steneby i Bengtsfors kommun. ”Det är en betydligt mindre kommun men skolan får ett helt annat stöd”, säger Hans Ahlin som är ordförande för Capellagården.

KLT (Kalmars Läns Trafik) har dragit in bussen som tidigare gick från Färjestaden till Vickleby som användes av eleverna på Capellagården. Nu vill skolan ordna en egen form för samåkning. Men Mörbylånga kommun säger nej till ekonomiskt stöd till detta.

För att ersätta indragna bussar har Capellagården hittat ett system som skulle kunna användas av elever och gästlärare. För att täcka en del av kostnaderna har skolan sökt bidrag från Mörbylånga kommun, något som kommunstyrelsen har sagt nej till.

– Jag blev väldigt, väldigt besviken när jag fick beskedet. Både jag och vår rektor Bodil Anjar hade förstått det som att det skulle vara möjligt med det stödet från kommunen, när vi träffade Henrik Yngvesson, säger Hans Ahlin som är ordförande för Capellagården.

Ansökan gällde inköp av systemet som kallas Mobil samåkning och kostnaden beräknades till 67 000 kronor för 2018 och 59 000 per år framöver.

– Vi konstaterade i kommunstyrelsens att det finns flera andra system som är billigare, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M).

”Jag blev väldigt, väldigt besviken.”

Han säger också att det årliga stöd som Capellagården får på 300 000 kronor är de fria att disponera som de vill.

– Vi menar att de själva får prioritera hur de använder de pengarna, dessutom köper vi tjänster av dem för ytterligare tusenlappar.

Om inte det finns fungerande kollektivtrafik är det risk för att Capellagården inte kan fortsätta att drivas, enligt dem själva?

– Ja, det finns naturligtvis en sådan risk, men jag tror inte att det blir så och det vore i så fall jättetråkigt. Det finns ju fortfarande bussar genom Vickleby på vardagarna, säger Henrik Yngvesson.

Elever vid Capellagården tog i våras initiativ till en namninsamling med anledning av att KLT drog in bussen från Vickleby till Färjestaden. Här tillsammans med rektor Bodil Anjar, i mitten.
Foto: Maria Wiell
Elever vid Capellagården tog i våras initiativ till en namninsamling med anledning av att KLT drog in bussen från Vickleby till Färjestaden. Här tillsammans med rektor Bodil Anjar, i mitten.

Hans Ahlin är tydlig med att vardagar inte är aktuellt för Capellas elever eftersom de bor på skolan. Fredag eftermiddag, lördag och söndag är de dagar som skolan har behov av resemöjligheter.

– Vi måste helt enkelt ordna med mobil samåkning på något sätt, men då går det ut över något annat på skolan och det vill vi helst inte. Men det är jätteviktigt för oss att det finns bra kommunikationer för våra elever.

Henrik Yngvesson hänvisar till det kommunala skolskjutsreglementet som säger att elever på högstadiet måste ha minst 3 kilometer till skolbussen för att de skall få skolskjuts. Från Capellagården till bussen som går mellan Mörbylånga och Färjestaden är det cirka 2 kilometer.

– Där är det täta turer och vi anser att det är fullt rimligt att gå den vägen för Capellas elever på samma sätt som för högstadieelever.

Det finns ingen belysning utmed den vägen som dessutom är väldigt smal utan ordentliga vägrenar. Kan kommunen på något sätt åtgärda det?

– Vi har diskuterat att det kan bli aktuellt att sätta upp belysning där, det får då ske enligt den plan vi har för belysning i hela kommunen.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Vänsterpartiet och Miljöpartiet på att bidragsansökan från Capellagården skulle beviljas.